ข่าวประชาสัมพันธ์จิสด้า | newswit

ไทยคม โชว์ศักยภาพผู้นำธุรกิจดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศ
ไทยคม โชว์ศักยภาพผู้นำธุรกิจดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศ
พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรชั้นนำ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ในงาน 'Thailand Space Week 2023' – 27 Oct
สทนช. จับมือ จิสด้า ประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
สทนช. จับมือ จิสด้า ประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
พัฒนานวัตกรรมด้านน้ำอย่างยั่งยืน – ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และ ดร. Jan 2020
ร่วมกันค้นหาและเรียนรู้แผ่นดิน
ร่วมกันค้นหาและเรียนรู้แผ่นดิน
“สุวรรณภูมิ” ไปกับเว็บแอปพลิเคชันจาก จิสด้า – สุวรรณภูมิเป็นแผ่นดินทองที่ปรากฏอยู่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาตั้งแต่ Dec 2019
สู่ศตวรรษที่ 21 กับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
สู่ศตวรรษที่ 21 กับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
เชื่อมอาเซียนด้วยวัฒนธรรมร่วมบนผืนแผ่นดิน “สุวรรณภูมิ” – รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานอนุกรรมการโครงการสุวรรณภูมิ Nov 2019
จิสด้า จัดงานมหกรรมอวกาศระดับนานาชาติ
จิสด้า จัดงานมหกรรมอวกาศระดับนานาชาติ
หรือ Thailand Space Week 2019 – ด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม Aug 2019
จิสด้าเชิญร่วมงานมหกรรมอวกาศระดับนานาชาติ หรือ Thailand Space Week 2019 – โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันอังคารที่ 27 (พิธีเปิดงาน) ถึงวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพค ฟอรั่ม ฮอลล์ 4 เมืองทองธานี
เอ็นไอเอ จับมือจิสด้า มน. และสมาคมถ่ายภาพฯ
เอ็นไอเอ จับมือจิสด้า มน. และสมาคมถ่ายภาพฯ
ชวนประกวดโฟโต้คอนเทสต์ในคอนเซปต์ “นวัตกรรมการท่องเที่ยว” พร้อมเผย 3 เทรนด์มาแรงของธุรกิจการท่องเที่ยวไทย – Feb 2019
มทร.อีสาน ร่วม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
มทร.อีสาน ร่วม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
สนท.,มทส.,มศว.สร้างงานวิจัยได้รับสิทธิทดลองในอวกาศและสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง หรือ National Space Exploration ปี 2 – Nov 2018
แอร์บัสพร้อมที่จะให้บริการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบครบวงจรแก่ประเทศไทย
แอร์บัสพร้อมที่จะให้บริการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบครบวงจรแก่ประเทศไทย
– สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (จิสด้า) Jun 2018
ดีป้ารุกสร้างผู้บริหาร Smart City
ดีป้ารุกสร้างผู้บริหาร Smart City
นำร่องพื้นที่ EEC ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ – ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ Apr 2018
ภาพข่าว: “จิสด้า” จัดเสวนาให้ความรู้เรื่องวัตถุอวกาศ
ภาพข่าว: “จิสด้า” จัดเสวนาให้ความรู้เรื่องวัตถุอวกาศ
โดยมี “เฌอปราง-BNK48” ร่วมแชร์มุมมองคนรุ่นใหม่ – ภาพจาก ซ้ายไปขวา 1.นายธีรเมธ กันต์พิทยา Apr 2018
“จิสด้า” จัดเสวนาให้ความรู้เรื่องวัตถุอวกาศ
“จิสด้า” จัดเสวนาให้ความรู้เรื่องวัตถุอวกาศ
โดยมี “เฌอปราง-BNK48” ร่วมเปิดมุมมองผ่านความคิดคนรุ่นใหม่ – ในช่วงระหว่างการเสวนาเชิงวิชาการ ดร.สิทธิพร ชาญนำสิน Apr 2018
กยท. ร่วมกับ จิสด้า นำดาวเทียมสำรวจพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศ
กยท. ร่วมกับ จิสด้า นำดาวเทียมสำรวจพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศ
สร้างฐานข้อมูลแผนที่ยางให้เป็นเอกภาพ ต่อยอดโครงการต่างๆ ในอนาคต – ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย Feb 2018
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
หรือ Geoinfotech 2018 และ Sirindhorn Conference on Geoinfomatics 2018 – สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Jan 2018
สนช.จับมือ GISTDA จัดโครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรมด้าน
สนช.จับมือ GISTDA จัดโครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรมด้าน
UAV Application – ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช.เปิดเผยว่า Sep 2017
เชิญชวนน้องๆส่งไอเดียด้านอวกาศ
เชิญชวนน้องๆส่งไอเดียด้านอวกาศ
ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่และประกาศนียบัตร – เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 31 ตุลาคม 2560 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม Aug 2017
ภาพข่าว: สนช. จับมือ จิสด้าใช้
ภาพข่าว: สนช. จับมือ จิสด้าใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการ เพื่อส่งเสริมโอกาสแก่น้องๆมหาวิทยาลัย May 2017
ภาพข่าว: จิสด้า สัมมนาวิชาการ
ภาพข่าว: จิสด้า สัมมนาวิชาการ
ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเล – Dec 2016
ลงนามความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ลงนามความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง – จากเหตุการณ์ในช่วงปลายปี 2554 ที่ผ่านมา ยังเกิดอุทกภัยครั้งสำคัญของประเทศ Nov 2016
จิสด้า จัดสัมมนาแนวทางการให้บริการและการประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียมนำร่อง
จิสด้า จัดสัมมนาแนวทางการให้บริการและการประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียมนำร่อง
(GNSS) – การสัมมนาในวันนี้มีหลายประเด็นที่จะต้องเร่งดำเนินการและทำความเข้าใจร่วมกัน Sep 2016
ภาพข่าว: จิสด้า ร่วมกับโรงงานยาสูบ
ภาพข่าว: จิสด้า ร่วมกับโรงงานยาสูบ
เปิดโครงการ “ศึกษาและสำรวจพื้นที่เพาะปลูกยาสูบด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ” – Sep 2014
จิสด้า..ก้าวอีกขั้น พัฒนาระบบแผนที่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต – ทั้งนี้ “NGIS” ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่สนับสนุน จัดหา และผลิตข้อมูลพื้นฐาน อาทิ กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงคมนาคม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมป่าไม้, กรมที่ดิน, กรมพัฒนาที่ดิน, กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรมแผนที่ทหาร, กรมทรัพยากรน้ำ, กรมอุทกศาสตร์, การประปาส่วนภูมิภาค, การประปานครหลวง, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,
จิสด้า ตัวแทนไทยเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
จิสด้า ตัวแทนไทยเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
“The 1st COSPAR Symposium” แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอวกาศและดาราศาสตร์ – สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ Nov 2013
จิสด้า ท้าสำรวจ ในงานวันเด็กแห่งชาติ กระทรวงวิทย์ฯ – กรุงเทพฯ--15 ม.ค.--Bright to you GISTDA ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 โดยได้รับเกียรติจากนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่ง GISTDA ได้จัดเตรียมกิจกรรมภายใต้แนวคิด “GISTDA ท้าสำรวจ” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับความรู้และแสดงความสามารถ