ภาพข่าว: โรงงานยาสูบจับมือจิสด้าใช้ดาวเทียมช่วยสำรวจพื้นที่เพาะปลูกยาสูบ

12 Sep 2014
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง นำโดยนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ (ที่ 4 จากขวา) กรรมการอำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการยาสูบ ร่วมกับ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา(ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(จิสด้า) ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการ "ศึกษาและสำรวจพื้นที่เพาะปลูกยาสูบด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ" เพื่อนำภาพถ่ายดาวเทียม และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ช่วยในการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกยาสูบ ในการประเมินผลผลิตของเกษตรกรได้อย่างแม่นยำรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ณ ห้องกรองทิพย์ โรงงานยาสูบ เมื่อเร็วๆ นี้
ภาพข่าว: โรงงานยาสูบจับมือจิสด้าใช้ดาวเทียมช่วยสำรวจพื้นที่เพาะปลูกยาสูบ