จิสด้าเชิญร่วมงานมหกรรมอวกาศระดับนานาชาติ หรือ Thailand Space Week 2019

23 Aug 2019
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า จัดงานมหกรรมอวกาศระดับนานาชาติ หรือ Thailand Space Week 2019 ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด "Space for Sustainable Society" หรือ S ยกกำลัง 3 เพื่อยกระดับในการใช้ประโยชน์จากอวกาศต่อยอดสู่ความร่วมมือทางธุรกิจและอุตสาหกรรม การสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างอาชีพในอนาคตได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้คนไทยมีความพร้อมต่อการใช้อวกาศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะเป็นการระดมกลุ่มคนที่อยู่ในแวดวงอวกาศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มาเจอกัน โดยผู้ร่วมงานจะได้พบกับการแสดงผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอวกาศ การแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้มีประสบการณ์ในระดับต่างๆ รวมทั้งการ update สถานการณ์ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา ซึ่งผ่านกระบวนการจัดการทางด้านเทคโนโลยีอวกาศแทบทั้งสิ้น

โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันอังคารที่ 27 (พิธีเปิดงาน) ถึงวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพค ฟอรั่ม ฮอลล์ 4 เมืองทองธานี