ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน | newswit

กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนระวังเพลี้ยกระโดดหลังขาวทำลายผลผลิตข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนระวังเพลี้ยกระโดดหลังขาวทำลายผลผลิตข้าว
แนะปลูกสลับข้าวพันธุ์ต้านทาน – รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า 12 Oct
NT ปลื้มเปิดโครงการเพาะพันธุ์ดี
NT ปลื้มเปิดโครงการเพาะพันธุ์ดี
NT Youth Club ครบทุกจังหวัด หนุนชุมชนบ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 02 Oct
NT นำเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับชุมชนบ้านรักไทย
NT นำเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับชุมชนบ้านรักไทย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปลื้มขยายชุมชนต้นแบบโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ครบทุกจังหวัด – นายสมชาย ลีหล้าน้อย 02 Oct
มูลนิธิเมืองไทยยิ้มและเมืองไทยประกันชีวิต
มูลนิธิเมืองไทยยิ้มและเมืองไทยประกันชีวิต
เดินหน้าแบ่งปันความสุข ผ่านโครงการ ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ฟรี เพื่อผู้สูงอายุ ปีที่ 5 – Mar 2023
ไอเดียทริป 'Grow Green Together'
ไอเดียทริป 'Grow Green Together'
ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน – เมื่อถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอน จุดหมายปลายทางแรกที่เราขอแนะนำ คือ ไร่ชิวอวี๋ Dec 2022
TOA ร่วมสร้างรอยยิ้ม ช่วยเหลือเด็กภาวะปากแหว่ง
TOA ร่วมสร้างรอยยิ้ม ช่วยเหลือเด็กภาวะปากแหว่ง
เพดานโหว่ จ.แม่ฮ่องสอน – สำหรับภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ คือความผิดปกติบนใบหน้าแต่กำเนิด เกิดรอยแยกบริเวณริมฝีปาก Dec 2022
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
ร่วมตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร อุปกรณ์ และอาคารสถานที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน – Nov 2022
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
ได้เปิดการฝึกอบรม สาขาช่างปูกระเบื้อง – Oct 2022
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
ได้เปิดการฝึกอบรม สาขาการทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า – Oct 2022
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน รุ่นที่ 1/2565 Sep 2022
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
นำตัวแทนเยาวชน เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล จากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน – 1. Sep 2022
สนพ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค
สนพ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค
สภาสังคมสงเคราะห์จังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปี 2565 – Aug 2022
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม – ณ Jun 2022
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
ดำเนินการจัดฝึกอบรม สาขาการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ – May 2022
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
เปิดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ May 2022
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
จัดการสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดตั้งและการดำเนินงานของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน – พร้อมนี้ Mar 2022
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาแรงงานแม่ฮ่องสอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาแรงงานแม่ฮ่องสอน
เข้ารับมอบแบบลายผ้าพระราชทาน ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา – Mar 2022
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ใน สาขาช่างยนต์เล็ก,การเชื่อมโลหะ,การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น – Mar 2022
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2565 – Mar 2022
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
เปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ ให้แก่ ผู้ประกอบกิจการ SME Mar 2022
วช. เปิดศูนย์ประสานงาน พิพิธภัณฑ์มีชีวิตขุนยวมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
วช. เปิดศูนย์ประสานงาน พิพิธภัณฑ์มีชีวิตขุนยวมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน – ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประธานเปิดศูนย์ประสานงาน Mar 2022
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดแม่ฮ Mar 2022
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในรูปแบบวิดีทัศน์ทางไกล (zoom meeting) – Feb 2022
พช.แม่ฮ่องสอน นำทีมหนุนเครือข่าย
พช.แม่ฮ่องสอน นำทีมหนุนเครือข่าย
KBO พัฒนานวัตกรรม ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP สร้างรายได้ให้ชุมชน – ในการนี้ นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง Feb 2022
พช แม่ฮ่องสอน ดำเนินโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทตรีและตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
พช แม่ฮ่องสอน ดำเนินโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทตรีและตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
– โดยมี นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ Feb 2022
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ – วันที่ 11-12 มกราคม 2565 Jan 2022
เจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยงานกระทรวงแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยงานกระทรวงแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
รวมกันปลูกพืชสวนครัว ณ พื้นที่ว่างเปล่า ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน Jan 2022
สนพ.แม่ฮ่องสอน การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สนพ.แม่ฮ่องสอน การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำปีงบประมาณ 2565 – และจะดำเนินการประชุมชี้แจง โครงการ กิจกรรม ขั้นตอน และวิธีการดำเนินงานทั้งหมด Dec 2021