สนพ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์จังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปี 2565

26 Aug 2022

ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ เข้าร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์จังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปี 2565 และงานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลปางหมู ณ องค์การส่วนตำบลปางหมู ในส่วนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอนมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการฝึกอบรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การประเมินรับรองความรู้ความสามารถ เงินกู้ยืมกองทุน และภารกิจอื่นๆของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ประชาชนที่สนใจลงทะเบียนจำนวน 30 คน

สนพ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์จังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปี 2565