สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ปฐมนิเทศผู้รับการฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

11 Jan 2024

วันที่ 11 มกราคม 2567 นายธีรยุทธ ถุงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ร่วมพิธีปฐมนิเทศผู้รับการฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน ตามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจับการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกอบด้วยผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก จำนวน 4 คน และช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 7 คน ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ปฐมนิเทศผู้รับการฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ปฐมนิเทศผู้รับการฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit