เฮงลิสซิ่ง ส่งมอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวและผู้ยากไร้ พร้อมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านการเงิน ปีที่ 3

27 Dec 2023

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ส่งความห่วงใยเพื่อบรรเทาภัยหนาวให้แก่พี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง ทุพพลภาพ และกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร มอบผ้าห่มเฮงลิสซิ่ง จำนวน 300 ผืน พร้อมด้วยเครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์กันหนาว ในโครงการ "เฮงอาสา ส่งไออุ่นเสริมความรู้การเงิน ปี 3" เมื่อวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2566 ในพื้นที่ราบสูง ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เฮงลิสซิ่ง ส่งมอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวและผู้ยากไร้ พร้อมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านการเงิน ปีที่ 3

กิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการดำเนินโครงการ "เฮงอาสา ส่งไออุ่นเสริมความรู้การเงิน" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ การแบ่งปัน ช่วยเหลือ และร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ภายในโครงการได้มีการเปิดรับบริจาคอุปกรณ์กันหนาวทุกประเภท และของใช้จำเป็นที่ยังคงขาดแคลนจากพนักงานและลูกค้าเฮงลิสซิ่ง ส่งมอบให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ทุพพลภาพ และยากไร้ ที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า กว่า 300 หลังคาเรือน โดยมี นายพรมชัย คำเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า พร้อมด้วยผู้นำชุมชนหมู่บ้าน อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่เข้ามอบผ้าห่มถึงมือพี่น้องประชาชนตามบ้านเรือน

เฮงลิสซิ่ง ส่งมอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวและผู้ยากไร้ พร้อมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านการเงิน ปีที่ 3