การค้าระหว่างประเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

1 ม.ค.2565 เปิดเสรี RCEP. สร้างบรรยากาศการค้า การลงทุนในภูมิภาค แต่ไทยยังต้องเจอการแข่งขันดึงดูดการลงทุนที่มากขึ้น

๐๔ ม.ค. ๒๕๖๕ ๐๙:๐๓

ประเด็นสำคัญRCEP เริ่มเปิดเสรี 1 ม.ค.2565 ในเชิงการค้าระหว่างประเทศนั้น ประโยชน์ส่วนเพิ่มจากการลดภาษีนำเข้าครั้งนี้ค่อนข้างจำกัดเนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ได้เปิดเสรีไปแล้วตามความตกลง FTA อาเซียนกับคู่ภาคี Plus 5