ข่าวประชาสัมพันธ์กฐินพระราชทาน | newswit

กปภ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี
กปภ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี
2566 ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง จ.นครนายก – นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 2 รักษาการในตำแหน่ง 27 Nov
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดพราหมณี จังหวัดนครนายก – โดยในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 21 Nov
กรมการพัฒนาชุมชนทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กรมการพัฒนาชุมชนทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง สิงห์บุรี – วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 17 Nov
รฟฟท. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
รฟฟท. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจำปี 2566 ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จ.นครสวรรค์ – นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า 15 Nov
ทีเอ็มบีธนชาต ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ทีเอ็มบีธนชาต ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจำปี 2566 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน เพื่อทำนุบำรุงพระอารามหลวง – 13 Nov
ธนาคารกรุงเทพ ร่วมสืบสานพุทธศาสนา
ธนาคารกรุงเทพ ร่วมสืบสานพุทธศาสนา
น้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 57 ณ วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง จังหวัดปราจีนบุรี – 13 Nov
สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร
สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร
ประจำปี 2566 – นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 12 Nov
วว.ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
วว.ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม – นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 12 Nov
ม.หอการค้าไทย ทอดกฐินพระราชทาน
ม.หอการค้าไทย ทอดกฐินพระราชทาน
ประจำปี 2566 – ทั้งนี้ อาจารย์ สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ 07 Nov
จุฬาฯ จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
จุฬาฯ จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจำปี 2566 ณ วัดปทุมวนาราม – วัดปทุมวนาราม สร้างขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 30 Oct
ทีเอ็มบีธนชาต ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ทีเอ็มบีธนชาต ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจำปี 2565 ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง จังหวัดอุบลราชธานี – โดยธนาคารได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา Nov 2022
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
พร้อมด้วยหน่วยงานในเครือ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 – โอกาสนี้ คลินิกการประกอบโรคศิลปะ Nov 2022
ม.ร.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี
ม.ร.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี
2565 – ภายในงานได้รับเกียรติจากนายวิสูตร ดวงสิมา วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ Nov 2022
วช. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี
วช. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี
2565 ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร จ.ตาก – สำหรับวัดมณีบรรพตวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร Nov 2022
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน
ทอดถวาย ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จังหวัดน่าน – นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน Nov 2022
NT จัดพิธีถวายผ้ากระกฐินพระราชทานประจำปี
NT จัดพิธีถวายผ้ากระกฐินพระราชทานประจำปี
2565 ณ วัดธาตุพระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น – ทั้งนี้ NT ได้ร่วมน้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ Nov 2022
วธ.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดยานนาวา
วธ.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดยานนาวา
– นายอิทธิพล กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐินให้วธ.ตามที่ขอพระราชทาน Nov 2022
ทีเอ็มบีธนชาต จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ทีเอ็มบีธนชาต จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจำปี 2565 ครั้งที่ 16 วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง จังหวัดอุบลราชธานี – Nov 2022
วธ.เตรียมจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
วธ.เตรียมจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
29 ตุลาคม 2565 ณ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ สืบทอดประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา – นายอิทธิพล คุณปลื้ม Oct 2022
ทีเอ็มบีธนชาต ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ
ทีเอ็มบีธนชาต ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ
เนื่องในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 16 ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง จังหวัดอุบลราชธานี – Jul 2022
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน
ทอดถวาย ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง สมุทรสาคร – นายประทีป  ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน Nov 2021
ม.รามฯถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ม.รามฯถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
จังหวัดพังงา – ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และนางสาวจีรภา Nov 2021
ดีอีเอส ถวายกฐินพระราชทานประจำปี
ดีอีเอส ถวายกฐินพระราชทานประจำปี
2564 ณ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร – Nov 2021
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยหน่วยงานในเครือ
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยหน่วยงานในเครือ
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม – ติดตามข่าวสารกิจกรรม Nov 2021
NT ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี
NT ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี
2564 – โอกาสนี้ NT ได้ทอดกฐินสามัคคีรายทาง ณ วัดโพธิ์ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน Nov 2021
NT มอบทุนสนับสนุน ชุดนี้ เอ็นที
NT มอบทุนสนับสนุน ชุดนี้ เอ็นที
จัดให้ แก่ รร.เทศบาลวัดท่าโพธิ์วรวิหารและ รร.เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช – Nov 2021