คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว พร้อมด้วยหน่วยงานในเครือ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

11 Nov 2022

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565 ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดเทพธิดาราม วรวิหาร แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมี นายอรัญ เอี่ยมสุรีย์ ผู้อำนวยการคลินิกฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานร่วมในพิธี ทั้งนี้ ได้มีผู้มีจิตกุศลร่วมถวายจตุปัจจัยบำรุงและบูรณะพระอาราม ทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,800,952 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว พร้อมด้วยหน่วยงานในเครือ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

โอกาสนี้ คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดวังพลับใต้ ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี อีกด้วย  

คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว พร้อมด้วยหน่วยงานในเครือ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565