ทีเอ็มบีธนชาต จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 16 วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

01 Nov 2022

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565 ครั้งที่ 16  ในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2565 นี้ ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง จังหวัดอุบลราชธานี  โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ เพื่อน้อมถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส และมี ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการธนาคาร ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เป็นประธานในพิธี เพื่อจะนำเงินมาทำนุบำรุงวัด รวมถึงส่งต่อพลังใจให้ชุมชน โดยมอบเงินบริจาคให้แก่ 6 โรงพยาบาล  5 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ ยังนำเงินส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ และมูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อเยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม  และยังสานต่อทุกแรงใจ ร้อยปันบุญ ร่วมปันบุญผ่านองค์กรสาธารณกุศลรวมกว่า 230 มูลนิธิ ภายใต้เว็บไซต์ "ปันบุญ" สื่อกลางในการบริจาคระหว่างองค์กร  สาธารณกุศลกับผู้มีจิตศรัทธา (www.punboon.org) เพื่อเป็นการกระจายบุญต่อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง

ทีเอ็มบีธนชาต จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 16 วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญได้หลายช่องทาง ได้แก่ กล่องรับบริจาคที่สาขาของธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี 374-1-08169-3 ชื่อบัญชี วัดมหาวนารามเพื่อกฐินพระราชทาน ทีเอ็มบีธนชาต ประจำปี 2565 โดยผู้บริจาคสามารถขอใบอนุโมทนาบัตรเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีจากทีเอ็มบีธนชาตสาขาที่บริจาค หรือสามารถบริจาคผ่าน QR Code (E-donation) ซึ่งข้อมูลการบริจาคเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีจะส่งไปยังกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ และ www.punboon.org  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428