ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๗:๐๑ น.

สัมมนาวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ “สัมมนาวิชาการ”

ภาครัฐและเอกชนไทย กว่าพันคนตบเท้าเข้าร่วม งาน August Series 2020 งานสัมมนาวิชาการการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่แห่งปี ไอที—๑๙ ต.ค. ๖๓

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) พร้อมองค์กรเจ้าภาพร่วมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ได้ร่วมกันจัดงาน August Series 2020 งานสัมมนาวิชาการด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อภาครัฐและเอกชน งานใหญ่แห่งปี

เหล็กสยามยามาโตะ ได้รางวัล “Eco Factory” ทั่วไป—๗ ต.ค. ๖๓

นายดำรงค์ศักดิ์ จัตุรงค์พัฒนา (ซ้าย) ผู้จัดการโครงการขยายการลงทุน บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟรงค์ มานานมากกว่า 25 ปี เป็นผู้แทนเข้ารับมอบโล่รางวัล “Eco Factory - อีโค่ แฟคทอรี่” ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี

UDDC UPDATE: ผู้อำนวยการ UddC-CEUS ร่วมเวที BOT SYMPOSIUM 2020 เสนอพัฒนา “เมืองเดินได้” ปฏิทินข่าว—๒๙ ก.ย. ๖๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมสะท้อมมุมมองการการพัฒนาเศรษฐกิจในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2563

อพวช. เชิญนักวิจัยด้านธรรมชาติวิทยาทั่วไทย ร่วมสัมมนา ก้าวแรกแห่งคลังทรัพยากร ทั่วไป—๒๔ ก.ย. ๖๓

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดสัมมนาวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 1 : ก้าวแรกแห่งคลังทรัพยากร (The 1st Symposium of the Natural History Museum :

วศ.อว.ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปรับบทบาทมหาวิทยาลัย ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๖๓

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจในการปรับบทบาทมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และชุมชมในพื้นที่ภาคใต้” โดยมี ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั่วไป—๗ ก.ค. ๖๓

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6/2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นเจ้าภาพร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั่วไป—๓ ก.ค. ๖๓

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นเจ้าภาพร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6/2563 ภายใต้หัวข้อ “ทางสายกลางเชิงพุทธสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ “The

ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ “แนวทางการป้องกันมหันตภัย ไวรัส COVID-19” ทั่วไป—๒๕ มี.ค. ๖๓

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “แนวทางการป้องกันมหันตภัย ไวรัส COVID-19” เพื่อให้เกิดความตระหนัก และเข้าใจถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถเตรียมความพร้อมในการวางมาตรการเฝ้าระวัง

ภาพข่าว: สัมมนาวิชาการ “มาตรวิทยาในยุคดิจิตอล: Improving Business Competitiveness” ทั่วไป—๑๗ มี.ค. ๖๓

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มว. ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. เชียงใหม่ จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “มาตรวิทยาในยุคดิจิตอล: Improving Business Competitiveness” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์

ภาพข่าว: สัมมนาวิชาการ “มาตรวิทยาในยุคดิจิตอล: Improving Business Competitiveness” ทั่วไป—๑๗ มี.ค. ๖๓

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มว. ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 จ.สงขลา จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “มาตรวิทยาในยุคดิจิตอล: Improving Business Competitiveness” โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสมจิตร ทองสุวรรณ

ภาพข่าว: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมสัมมนา “ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและค ทั่วไป—๑๒ มี.ค. ๖๓

นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ (ที่ 4 จากซ้าย) อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว และผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวทั่งราชอาณาจักร ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ

ภาพข่าว: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมสัมมนา “ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและค ทั่วไป—๑๑ มี.ค. ๖๓

นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ (ที่ 4 จากซ้าย) อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว และผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวทั่งราชอาณาจักร ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ รวมพลังผู้พิพากษาสมทบทั่วประเทศ ทั่วไป—๒๗ ก.พ. ๖๓

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ รวมพลังผู้พิพากษาสมทบทั่วประเทศกว่า 2,000 คน ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2563 เพื่อทบทวนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสนอแนะ วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ม.เกษตร จัดสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงาน เรื่อง มะยงชิด ทั่วไป—๑๙ ก.พ. ๖๓

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงาน เรื่อง มะยงชิด ติดไฟได้ผลผลิต ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไป ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การปลูก การดูแลมะยงชิดให้ได้ขนาดเท่าไข่ไก่

สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ โลกเปลี่ยนไป ทั่วไป—๑๔ ก.พ. ๖๓

สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ "โลกเปลี่ยนไป ครอบครัวไทยต้องเปลี่ยนแปลง" ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ โครงการ Thammasat - Nava Nakorn Smart City : ไอที—๑๔ ก.พ. ๖๓

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ Thammasat - Nava Nakorn Smart City: Knowledge Sharing Session โดยมี รศ.เกศินี วิทูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้แทนจาก Harvard University

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เตรียมจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่อง ทั่วไป—๖ ก.พ. ๖๓

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เตรียมจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่อง "ประสบการณ์การปลูกกัญชานานาชาติ" The Conference on Cannabis Cultivation: International Experiences

สหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา เดินหน้าจัดใหญ่การประชุมวิชาการครั้งที่ 3 ประสบการณ์การปลูกกัญชา นานาชาติ ทั่วไป—๕ ก.พ. ๖๓

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เตรียมจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่อง "ประสบการณ์การปลูกกัญชานานาชาติ" The Conference on Cannabis Cultivation: International Experiences

DPU ชวนนักธุรกิจ นักลงทุน ร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ Recent Development in Regulations and ทั่วไป—๓๑ ม.ค. ๖๓

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ British Institute of International and Comparative Law และ Nagoya University ขอเชิญชวนนักธุรกิจและนักลงทุนร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ Recent Development in Regulations and

BURNOUT IN THE CITY : เจาะลึกอินไซต์ ... เข้าใจคนทำงาน งานสัมมนาที่จะมาถกและเผยธุรกิจที่จะมาเติมไฟให ปฏิทินข่าว—๘ ม.ค. ๖๓

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) โดยนักศึกษาปริญญาโทสาขาการตลาด จัดงานสัมมนาวิชาการ ภายใต้ชื่อ "BURNOUT IN THE CITY : เจาะลึกอินไซต์ ... เข้าใจคนทำงาน พร้อมเผยธุรกิจที่จะมาเติมไฟให้คุณ"

ภาพข่าว: การสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเผยแพร่และการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษาในสังคมไทย ณ ทั่วไป—๑๔ ม.ค. ๖๓

วุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (คนที่ 2 จากขวา) ให้การต้อนรับวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี (คนตรงกลาง) ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง

วว.โชว์บทบาทองค์กรด้านการวิจัยพัฒนา กัญชง-กัญชา ในงานสัมมนาวิชาการ The International Cannabis-based ทั่วไป—๑๙ ธ.ค. ๖๒

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า ปัจจุบันการนำกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์การแพทย์ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายทั่วโลก

วว./บริษัท เครส นาโนโซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาวิชาการ การวิเคราะห์และทดสอบพื้นผิวระดับไมโค ทั่วไป—๑๗ ธ.ค. ๖๒

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ "การวิเคราะห์และทดสอบพื้นผิวระดับไมโครของวัสดุวิศวกรรม" ซึ่งจัดโดย

คปภ.ชวนอัปเดตเทรนด์โลกเทคโนโลยีประกันภัยในงาน insurTech Panorama 2019 ไอที—๑๖ ธ.ค. ๖๒

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดย Center of InsurTech, Thailand (CIT) จัดการประชุมสัมมนาวิชาการเปิดมุมมองด้านเทคโนโลยีการประกันภัย ภายใต้ชื่องาน insurTech Panorama 2019

ภาพข่าว: สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และ กรรมการบริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ทั่วไป—๑๓ ธ.ค. ๖๒

อธิป พีชานนท์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และ กรรมการบริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานจัดงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ "ไขประเด็น พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับ กฏหมายลูกร่วม 19 ฉบับที่ต้องรู้" โดยมี วสันต์ เคียงศิริ

วว.ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับกัญชา ฟรี! หัวข้อเรื่อง The International Cannabis-based ทั่วไป—๓ ธ.ค. ๖๒

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับกัญชา ฟรี! หัวข้อเรื่อง "The International Cannabis-based Medicine Industry 2019" ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา

รมช.ธรรมนัส เปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการที่ ทั่วไป—๒๙ พ.ย. ๖๒

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน "บทเรียนสู่การปฏิบัติเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน"

ม.ศรีปทุม จัดสัมมนาให้ความรู้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั่วไป—๒๐ พ.ย. ๖๒

สำนักงานกฎหมาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการสัมมนาวิชาการให้ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หวังกระตุ้นทุกหน่วยงานตื่นตัวเรียนรู้ข้อกฎหมายให้ความสำคัญการปกป้องข้อมูล ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีกับทิศทางเศรษฐกิจไทย สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ มรภ. ทั่วไป—๑๔ พ.ย. ๖๒

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีกับทิศทางเศรษฐกิจไทย สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับทิศทาง

ครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดสัมมนาวิชาการ เชิญ 3 กูรูแนะแนวทางปรับตัวสู่ มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต ทั่วไป—๑๑ พ.ย. ๖๒

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – นำโดย สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา ร่วมกับ กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาวิชาการอุดมศึกษา "THE SMARTER FUTURE OF HIGHER