โครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ หัวข้อ "An In-depth Exploration of Social Listening Tools"

25 Oct 2023

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "An In-depth Exploration of Social Listening Tools"

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ หัวข้อ "An In-depth Exploration of Social Listening Tools"

หัวข้อสนทนา

  • Social Listening คืออะไร
  • การนำ Social Listening ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจหรือหน่วยงานได้อย่างไร
  • ตัวอย่างวิธีการใช้ Social Listening Tool เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
  • กรณีศึกษาจากการใช้ Social Listening 
  • Q&A 

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น.

วิทยากร: คุณพุทธศักดิ์ ตันติสุทธิเวท รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่: รูปแบบ On-site ณ ห้อง MAI2 ชั้น 1 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาลายา (จำกัด 20 ท่าน) รูปแบบ Online ผ่าน Webex Meeting (ไม่จำกัดจำนวน)

ลงทะเบียนได้ที่: https://www.ict.mahidol.ac.th/thai/event/an-in-depth-exploration-of-social-listening-tools/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: คุณจรัสศรี ปักกัดตัง งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี โทรศัพท์ 02-441-0909 ต่อ 145 และ Email : [email protected] หรือ Line Official MUICT-AST: @049pbepn

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ หัวข้อ "An In-depth Exploration of Social Listening Tools"