สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มจพ. ร่วมกับ บ.เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด สัมมนาวิชาการ "S. Super Campus Tour" ครั้งที่ 15

21 Jun 2023

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มจพ. โดยฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน ร่วมกับ บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด จัดสัมมนาวิชาการในโครงการ S. Super Campus Tour ครั้งที่ 15 เรื่อง "สายไฟฟ้าแรงดันต่ำและแสดงเครื่องทดสอบความทนกระแสของสายไฟฟ้า" วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น.ณ ห้องฝึกอบรม 704 ชั้น 7 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มจพ. รับจำนวน 40 คน หัวข้อการสัมมนา ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของสายไฟฟ้า โครงสร้างของสายไฟฟ้า มาตรฐานสายไฟฟ้า สายไฟฟ้ามีวันหมดอายุหรือไม่รูปแบบการติดตั้ง (วิธีการเดินสาย) และ การคำนวณหาขนาดสายไฟฟ้า

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มจพ. ร่วมกับ บ.เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด สัมมนาวิชาการ "S. Super Campus Tour" ครั้งที่ 15

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง"สายไฟฟ้าแรงดันต่ำและแสดงเครื่องทดสอบความทนกระแสของสายไฟฟ้า" ลงทะเบียนได้ที่ลิ้ง https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd-sErqpoI.../viewform สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรนุช เบอร์โทร. 089 786 6190