ขอเรียนเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ (Online) Silver Hours in Geriatrics ครั้งที่ 9 หัวข้อ Geriatric Emergency : First Aid for the Elderly, CPR+AED Training Course-Best Practices and Pitfalls

26 Jul 2023

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ขอเรียนเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ (Online) Silver Hours in Geriatrics ครั้งที่ 9 หัวข้อ Geriatric Emergency : First Aid for the Elderly, CPR+AED Training Course-Best Practices and Pitfalls

ขอเรียนเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ (Online) Silver Hours in Geriatrics ครั้งที่ 9 หัวข้อ Geriatric Emergency : First Aid for the Elderly, CPR+AED Training Course-Best Practices and Pitfalls

วันที่  16 สิงหาคม 2566  14.00 - 16.00 

  • วิทยากร wญ.สมจินตนา เอี่ยมสรรพางค์  แพทย์ด้านเวชชศาสตร์ฉุกเฉิน. Basic and Advance Disaster Life support,University of Mississippi Medical Center.?Course Instructor, Basic Interfacility TransportNational Institute of Emergency Medicines,since 2018
  • นพ.ปกรณ์ ฮูเซ็น?แพทย์ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์? Certificate, BDMS & OHSU Simulation Training,Oregon Health and Science University, Oregon,USA.

ลงทะเบียน Addline @Samitivej พิมพ์ Silver และกรอกข้อมูล

สำราองที่นั่งภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-378-9343 ( 8.00-16.00 น)