Wednesday April 23, 2014 19:31

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี Press Releases

ภาพข่าว: สพพ. และ ม.ธรรมศาสตร์ ลงนาม MOU การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั่วไป—12 Mar 14

นายธีระศักดิ์ มงคลโภชน์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) และศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม GSVC ทั่วไป—11 Mar 14

ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบรางวัลให้แก่ทีมผู้ชนะการแข่งขันการประกวดธุรกิจเพื่อสังคม Global Social Venture Competition ซึ่งจัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์

ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่าง 2 ทั่วไป—11 Mar 14

รอง ผอ.สพพ. ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.สพพ. และ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่าง 2 หน่วยงาน วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สพพ.1 ชั้น 14 อาคารซันทาวเวอร์ เอ

เอชเอสบีซี จับมือ มธ. ส่งเสริมทักษะเชิงธุรกิจเยาวชน จัดแข่งขันวิเคราะห์ทำแผนตอบโจทย์ธุรกิจ หุ้น—25 Feb 14

ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ร่วมกับโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ HSBC Thailand Business Case

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัล SET Investment Star หุ้น—13 Feb 14

เกศรา มัญชุศรี รองผู้จัดการ สายงานการตลาด และ ดร.กฤษฎา เสกตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัลแก่ สิกขวัตร สื่อสัจจา นักศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัล SET Investment Star หุ้น—13 Feb 14

เกศรา มัญชุศรี รองผู้จัดการ สายงานการตลาด และ ดร.กฤษฎา เสกตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัลแก่ สิกขวัตร สื่อสัจจา นักศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่จากเวที YFS2013 หุ้น—10 Feb 14

เวทีแข่งขัน Young Financial Star Competition 2013 หรือ YFS 2013 ได้สุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่แล้ว จากผู้สมัครแข่งขันทั่วประเทศ 5,628 คน ครอบคลุม 96 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยนายสิกขวัตร สื่อสัจจา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัล

อาร์เอส ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน RS Media Trend Forum 2014 ทั่วไป—30 Jan 14

นิสิต นักศึกษา มีเฮ! บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน RS Media Trend Forum 2014 การเสวนาครั้งสำคัญ ในหัวข้อ " การจัดการองค์ความรู้ผ่านกระแสสื่อ Managing Knowledge Through Media Trend

ตลท. เปิดตัวหนังสือ ดัชนีวัดความพร้อมสู่อาเซียนขององค์กรไทย หุ้น—22 Jan 14

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนร่วม เปิดตัวหนังสือ "ดัชนีวัดความพร้อมสู่อาเซียนขององค์กรไทย" ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3

คณะพาณิชย์ฯ มธ. เชิญร่วมสัมมนา ASEAN Readiness of Thai Companies: Index and ทั่วไป—02 Jan 14

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “ประเมินความพร้อมองค์กรไทยสู่อาเซียน: ดัชนีและกรณีศึกษา” (ASEAN Readiness of Thai Companies: Index and Cases)ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 8.30

มธ. จับมือ 3 องค์กรใหญ่ ภาครัฐ-เอกชน และสถาบันการศึกษาชั้นนำ เปิดหลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ ทั่วไป—02 Dec 13

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตรใหม่ “ปริญญาตรีควบโท การจัดการออกแบบ ธุรกิจและเทคโนโลยี” โดยความร่วมมือทางวิชาการผ่านเครือข่าย 4 องค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองและคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ

SMEs Advance ดูลู่ทางลงทุนที่เวียดนาม ทั่วไป—14 Nov 13

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นำคณะผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้ารับการอบรมเชิงลึกหลักสูตรนักบริหาร SMEs ระดับสูง หรือ SMEs Advance ภายใต้โครงการการยกระดับมาตรฐาน SMEs จัดโดย สสว. ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญศิษย์เก่า คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกท่าน ทั่วไป—08 Nov 13

ขอเชิญศิษย์เก่า คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกท่านเข้าร่วมงาน สังสรร ศิษย์เก่า "เอื้องฟ้า 75 ปี" ในวันศุกร์ที่ 22 พ.ย. 2556 เวลา 18.00น.ณ ห้อง แกรนด์ บอลลูม เซนทารา แกรนด์ แอนด์ บางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

ภาพข่าว: AFET บรรยายพิเศษ อนาคตสินค้าเกษตรในตลาดล่วงหน้าเมื่อก้าวเข้าสู่ ทั่วไป—07 Nov 13

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) โดยนายประสาท เกศวพิทักษ์ ประธานกรรมการ ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายแขนง อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรอนงค์ บุษราตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพข่าว: ดูลู่ทางที่ร่างกุ้ง ทั่วไป—05 Nov 13

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นำคณะผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้ารับการอบรมเชิงลึกหลักสูตรนักบริหาร SMEs ระดับสูง หรือ SMEs Advance จัดโดย สสว. ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการ SET YOUNG GENERATION 2013 ภายใต้แนวคิด หุ้น—01 Nov 13

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดโครงการ “SET YOUNG GENERATION 2013” ภายใต้แนวคิด เขียนชีวิตให้ชัดเจน วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น.ห้อง 212 อาคารมหิตลาธิเบศร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บดินทร์ อูนากูล

ภาพข่าว: นิสิตปริญญาโท จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นด้วย Algorithmic ทั่วไป—25 Oct 13

เกศรา มัญชุศรี รองผู้จัดการ สายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรองศาสตราจารย์ ดร. สันติ ถิรพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นด้วย Algorithmic

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หุ้น—17 Oct 13

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมงานสัมมนาพิเศษและการแข่งขันส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นด้วย Algorithmic Trading 2013ในวันที่ 18 -19 ตุลาคม 2556 ตามกำหนดการ ดังนี้ วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม

ภาพข่าว: ธนาคารไทยพาณิชย์คว้ารางวัล Thailand#s Top Corporate Brand Values ทั่วไป—24 Sep 13

ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มีผลการประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในกลุ่มสถาบันการเงินเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยมีมูลค่าแบรนด์ 4 แสนล้านบาท จากผลการวิจัยของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง

ภาพข่าว: สุดยอดคนเก่ง ทั่วไป—05 Sep 13

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.ดร.บุรัชย์ ภัทรโกศล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากโครงการประกวดกรณีศึกษาระดับนานาชาติ ?Champions Trophy Case

ภาพข่าว: จุฬาฯ จัดบรรยายพิเศษ ธุรกิจกับความรับผิดชอบสังคม ทั่วไป—20 Aug 13

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดบรรยายในหัวข้อ "ธุรกิจกับจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม" ให้แก่นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เพื่อถ่ายทอด ความรู้และประสบการณ์ที่ทางองค์กรธุรกิจควรให้แก่สังคม ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอภิชัย

ภาพข่าว: ยินดีกับมหาบัณทิตใหม่ ทั่วไป—05 Aug 13

รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล และ ผศ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แสดงความยินดีกับคุณพัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ บุตรสาวคนเก่งที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด (

"ดร.โด่ง - เอี๊ยง" ปลื้ม!! จบ "ธรรมศาสตร์" บันเทิง—05 Aug 13

ปลื้มใจกันถ้วนหน้า ดร.โด่ง-องอาจ สิงห์ลำพอง รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 และ ซัน แชนแนล สำเร็จการศึกษา ปริญญาเอก คณะวารสารศาสตร์ และ เอี๊ยง รูกกี้ บีบี (สิทธา สภานุชาติ) สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "วิศวกรรมการเงินว่าด้วยโครงการจำนำข้าวไทย" ในโอกาสครบรอบ 75 ปี ทั่วไป—29 Jul 13

ในโอกาสฉลองครบรอบ 75 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "วิศวกรรมการเงินว่าด้วยโครงการจำนำข้าวไทย" ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 201

ภาพข่าว: มอบเงินบริจาค ทั่วไป—15 Jul 13

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่2 จากซ้าย) พร้อมด้วย ศ.ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ที่4 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ คุณบุญชู ตรีทอง (ที่3 จากซ้าย) อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

ภาพข่าว: นศ. BBA ธรรมศาสตร์ คว้าแชมป์นักวิเคราะห์ ทั่วไป—15 Jul 13

นักศึกษาจากโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ BBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้าแชมป์การแข่งขันวิเคราะห์ปัญหาเชิงธรุกิจ The CIMA Global Business Challenge โดยมี Mr. Venkkat Ramanan (กลาง) ผู้บริหารของ CIMA

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าชมการการแข่งขันวิเคราะห์เชิงธุรกิจ TUBC (Thammasat University Business ทั่วไป—03 Jul 13

โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ PTT Global Chemical จัดโครงการการแข่งขันวิเคราะห์เชิงธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ หรือ Thammasat Undergraduate Business Challenge (TUBC)

ภาพข่าว: PHOL ลงนามความร่วมมือโครงการ "PHOL Safety Academy" กับ มธ. ทั่วไป—02 Jul 13

คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL และศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย (ที่ 2 จากซ้าย) คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถ่ายภาพเป็นระลึกร่วมกัน

ภาพข่าว: เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ทั่วไป—24 Jun 13

ทิพย์สุดา จาระเวชสาร ประธานชมรมโดม เอบีสีฟ้า (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) นัดเพื่อน ๆ อาทิ วันชัย เจริญผล, ศ.ดร.ธวัช ภูษิตโภยโคย, สิริวุทธิ์ เสียมภักดี, โชคชัย สิงห์เจริญ ฯลฯ จัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์เฮฮาประจำปี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงาน CBS Award Ceremony ทั่วไป—20 Jun 13

ขอเชิญร่วมสัมภาษณ์พิเศษนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการแข่งขันทางธุรกิจระดับประเทศและระดับโลก เนื่องด้วยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงาน CBS Award Ceremony ภายใต้คอนเซ็ป