Monday July 28, 2014 23:25

คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี Press Releases

ภาพข่าว: ผู้บริหารโออิชิร่วมเป็นวิทยากร พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ MMP-62 ทั่วไป—21 Jul 14

รศ.ดร.พสุ เตชะรินทร์ (คนกลาง) คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีเปิด “โครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ รุ่น 62” (MMP-62) โดยมี มารุต บูรณะเศรษฐกุล (คนที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ร่วมกับโครงการทาวน์เซนด์ไทยและมูลนิธิ เจ. พี. มอร์แกน เชส เปิดศูนย์ #Financial Communication Center# ทั่วไป—22 Jul 14

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย โดยความร่วมมือกับโครงการทาวน์เซนด์ไทยและการสนับสนุนของมูลนิธิ เจ. พี. มอร์แกน เชส ได้เปิดศูนย์ Financial Communication Center เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ซึ่งทางศูนย์ Financial Communication Center

ภาพข่าว: 75 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ทั่วไป—17 Jul 14

นิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกันจัดงานกาล่าดินเนอร์เฉลิมฉลอง “ก้าวที่ 75...ของผู้นำสถาบันการศึกษาด้านการบริหาร ธุรกิจ” 75 ปี ของการสถาปนาฯ และพิธีมอบโล่เกียรติยศแด่ผู้มีอุปการะคุณต่อคณะฯ

ภาพข่าว: ก.ล.ต. ร่วม 4 สถาบันอุดมศึกษาจัด SEC Working Papers Forum หุ้น—15 Jul 14

ลงนาม MoU โครงการ SEC Working Papers Forum ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ (กลาง) เลขาธิการ ก.ล. ต. ร่วมลงนามกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์ (ที่ 2 จากขวา) คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย (ที่ 2

ก.ล.ต. ร่วม 4 สถาบันอุดมศึกษาจัด SEC Working Papers Forum ทุกเดือน หุ้น—09 Jul 14

ก.ล.ต. ลงนามบันทึกความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ 4 แห่ง ประกอบด้วย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ

ฟาง คว้าเกียรตินิยม จุฬาฯ แพลนเรียนต่ออังกฤษ บันเทิง—02 Jul 14

ปลื้มจนหายเหนื่อย สำหรับ ฟาง – ธนันต์ธรญ์ นีระสิงห์ วงเฟย์ฟางแก้ว ค่ายกามิกาเซ่ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ที่คว้าเกียรตินิยมอันดับ 2 จาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคมนี้

ภาพข่าว: เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ทั่วไป—26 Jun 14

ทิพย์สุดา จาระเวชสาร ประธานชมรมโดม เอ.บีสีฟ้า (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รุ่นที่ 1) นัดเพื่อน ๆ อาทิ วันชัย เจริญผล, ศ.ดร.ธวัช ภูษิตโภยโคย, สิริวุทธิ์ เสียมภักดี, โชคชัย สิงห์เจริญ ฯลฯ จัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์เฮฮาประจำปี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับโครงการ Townsend Thai และ เจ.พี. มอร์แกน หุ้น—26 Jun 14

วันนี้ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยความร่วมมือกับโครงการ Townsend’s Thai และสนับสนุนโดย มูลนิธิ เจ.พี. มอร์แกน เชส เปิดตัว Financial Communication Center

ศูนย์นวัตกรรมสังคม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงเปิดโครงการ Financial หุ้น—17 Jun 14

ด้วยศูนย์นวัตกรรมสังคม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ริเริ่มโครงการ Financial Communication Center ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์นวัตกรรมสังคมและโครงการ Townsend’s Thai โดยได้รับการสนับสนุนจาก JPMorgan Chase Foundation

Wish Card ไอเดียคนรุ่นใหม่ ส่งเสริมการให้เพื่อสังคมเปลี่ยนโลก ทั่วไป—15 May 14

เยาวชนจากโครงการ Junior MBA Chula หรือ JUMC รุ่นที่ 9 ซึ่งจัดตั้งโดยชมรมนิสิตเก่าเอ็มบีเอจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดตั้ง HiSociety "ให้"โซไซตี้

ภาพข่าว: ทีมนิสิตจุฬาฯ คว้ารางวัลแผนตอบโจทย์ธุรกิจยอดเยี่ยม ในโครงการ HSBC Thailand Business Case หุ้น—14 May 14

ทีมนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันวิเคราะห์และจัดทำแผนเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจในโครงการ HSBC Thailand Business Case Competition 2014 - The Challenger เมื่อเร็ว

FTI Business Administration FIBA 3 THE POWER OF CONNECTION ทั่วไป—29 Apr 14

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียนเชิญนักธุรกิจ และทายาทธุรกิจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารFTI Business Administration – FIBA 3 THE POWER OF

ภาพข่าว: สพพ. และ ม.ธรรมศาสตร์ ลงนาม MOU การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั่วไป—12 Mar 14

นายธีระศักดิ์ มงคลโภชน์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) และศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม GSVC ทั่วไป—11 Mar 14

ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบรางวัลให้แก่ทีมผู้ชนะการแข่งขันการประกวดธุรกิจเพื่อสังคม Global Social Venture Competition ซึ่งจัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์

ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่าง 2 ทั่วไป—11 Mar 14

รอง ผอ.สพพ. ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.สพพ. และ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่าง 2 หน่วยงาน วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สพพ.1 ชั้น 14 อาคารซันทาวเวอร์ เอ

เอชเอสบีซี จับมือ มธ. ส่งเสริมทักษะเชิงธุรกิจเยาวชน จัดแข่งขันวิเคราะห์ทำแผนตอบโจทย์ธุรกิจ หุ้น—25 Feb 14

ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ร่วมกับโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ HSBC Thailand Business Case

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัล SET Investment Star หุ้น—13 Feb 14

เกศรา มัญชุศรี รองผู้จัดการ สายงานการตลาด และ ดร.กฤษฎา เสกตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัลแก่ สิกขวัตร สื่อสัจจา นักศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัล SET Investment Star หุ้น—13 Feb 14

เกศรา มัญชุศรี รองผู้จัดการ สายงานการตลาด และ ดร.กฤษฎา เสกตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัลแก่ สิกขวัตร สื่อสัจจา นักศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่จากเวที YFS2013 หุ้น—10 Feb 14

เวทีแข่งขัน Young Financial Star Competition 2013 หรือ YFS 2013 ได้สุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่แล้ว จากผู้สมัครแข่งขันทั่วประเทศ 5,628 คน ครอบคลุม 96 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยนายสิกขวัตร สื่อสัจจา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัล

อาร์เอส ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน RS Media Trend Forum 2014 ทั่วไป—30 Jan 14

นิสิต นักศึกษา มีเฮ! บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน RS Media Trend Forum 2014 การเสวนาครั้งสำคัญ ในหัวข้อ " การจัดการองค์ความรู้ผ่านกระแสสื่อ Managing Knowledge Through Media Trend

ตลท. เปิดตัวหนังสือ ดัชนีวัดความพร้อมสู่อาเซียนขององค์กรไทย หุ้น—22 Jan 14

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนร่วม เปิดตัวหนังสือ "ดัชนีวัดความพร้อมสู่อาเซียนขององค์กรไทย" ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3

คณะพาณิชย์ฯ มธ. เชิญร่วมสัมมนา ASEAN Readiness of Thai Companies: Index and ทั่วไป—02 Jan 14

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “ประเมินความพร้อมองค์กรไทยสู่อาเซียน: ดัชนีและกรณีศึกษา” (ASEAN Readiness of Thai Companies: Index and Cases)ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 8.30

มธ. จับมือ 3 องค์กรใหญ่ ภาครัฐ-เอกชน และสถาบันการศึกษาชั้นนำ เปิดหลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ ทั่วไป—02 Dec 13

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตรใหม่ “ปริญญาตรีควบโท การจัดการออกแบบ ธุรกิจและเทคโนโลยี” โดยความร่วมมือทางวิชาการผ่านเครือข่าย 4 องค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองและคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ

SMEs Advance ดูลู่ทางลงทุนที่เวียดนาม ทั่วไป—14 Nov 13

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นำคณะผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้ารับการอบรมเชิงลึกหลักสูตรนักบริหาร SMEs ระดับสูง หรือ SMEs Advance ภายใต้โครงการการยกระดับมาตรฐาน SMEs จัดโดย สสว. ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญศิษย์เก่า คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกท่าน ทั่วไป—08 Nov 13

ขอเชิญศิษย์เก่า คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกท่านเข้าร่วมงาน สังสรร ศิษย์เก่า "เอื้องฟ้า 75 ปี" ในวันศุกร์ที่ 22 พ.ย. 2556 เวลา 18.00น.ณ ห้อง แกรนด์ บอลลูม เซนทารา แกรนด์ แอนด์ บางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

ภาพข่าว: AFET บรรยายพิเศษ อนาคตสินค้าเกษตรในตลาดล่วงหน้าเมื่อก้าวเข้าสู่ ทั่วไป—07 Nov 13

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) โดยนายประสาท เกศวพิทักษ์ ประธานกรรมการ ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายแขนง อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรอนงค์ บุษราตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพข่าว: ดูลู่ทางที่ร่างกุ้ง ทั่วไป—05 Nov 13

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นำคณะผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้ารับการอบรมเชิงลึกหลักสูตรนักบริหาร SMEs ระดับสูง หรือ SMEs Advance จัดโดย สสว. ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการ SET YOUNG GENERATION 2013 ภายใต้แนวคิด หุ้น—01 Nov 13

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดโครงการ “SET YOUNG GENERATION 2013” ภายใต้แนวคิด เขียนชีวิตให้ชัดเจน วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น.ห้อง 212 อาคารมหิตลาธิเบศร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บดินทร์ อูนากูล

ภาพข่าว: นิสิตปริญญาโท จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นด้วย Algorithmic ทั่วไป—25 Oct 13

เกศรา มัญชุศรี รองผู้จัดการ สายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรองศาสตราจารย์ ดร. สันติ ถิรพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นด้วย Algorithmic

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หุ้น—17 Oct 13

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมงานสัมมนาพิเศษและการแข่งขันส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นด้วย Algorithmic Trading 2013ในวันที่ 18 -19 ตุลาคม 2556 ตามกำหนดการ ดังนี้ วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม