ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๐:๓๙ น.

กระทรวงวิทยาศาสตร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงวิทยาศาสตร์”

สืบสานภูษาวิถี ของดีพฤกษาถิ่น ทั่วไป—๑๘ ม.ค. ๖๒

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนยี จัดงาน "สืบสานภูษาวิถี ของดีพฤกษาถิ่น" รวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP คุณภาพดี กว่า 10 จังหวัดทั่วไทย มาให้เลือกสรรในที่เดียว ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์

บริติช เคานซิล จับมือ กระทรวงวิทย์ฯ กลุ่มทรู เปิดตัว FameLab Thailand 2019 ค้นหาสุดยอดนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ส่งแข่งขันบนเวทีระดับโลก ณ สหราชอาณาจักร ทั่วไป—๑๘ ม.ค. ๖๒

บริติช เคานซิล ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มทรู สวทช. สวทน. อพวช. เดอะ สแตนดาร์ด และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัว "FameLab Thailand 2019" การแข่งขันนำเสนอเรื่องราววิทยาศาสตร์บนเวทีระดับโลก ปีที่ 4 ในประเทศไทย

ทีเซลส์ สานพลัง ไครโอวิวา จัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เซลล์และยีนบำบัด ปฏิทินข่าว—๑๗ ม.ค. ๖๒

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายโปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด

วว.ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ จัดเสวนาฟรี! เผยแพร่งานวิจัยโครงการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตเอทานอลจากกากน ทั่วไป—๑๗ ม.ค. ๖๒

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาเพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัย "โครงการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล"

กระทรวงวิทย์ฯ นำนิทรรศการ RESEARCH SHOW จัดแสดงวันเด็กแห่งชาติทำเนียบรัฐบาล ทั่วไป—๑๔ ม.ค. ๖๒

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติภายในทำเนียบรัฐบาล นำนิทรรศการ RESEARCH SHOW จัดแสดงเพื่อหวังสร้างแรงบันดาลใจกับเยาวชนให้หันมาสนใจงานด้านวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา รวมทั้งเกิดความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

ทีเซลส์ ขับเคลื่อนโครงการ การยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลของเครื่องสำอางและเสริมอาหาร ทั่วไป—๑๗ ม.ค. ๖๒

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ภาคเหนือ ประชุม ครม. สัญจร ทั่วไป—๑๖ ม.ค. ๖๒

กรุงเทพฯ--16 ม.ค.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ

วท. เชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับอีอีซีไอ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 3,575 ล้านบาท ภายใน 3 หุ้น—๑๕ ม.ค. ๖๒

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ดีเดย์เชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับโครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซีไอ (EECi) พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเศรษฐกิจฐานชีวภาพ

ปส. จับมือ ก.พลังงานสหรัฐเสริมสมรรถนะบุคลากรไทย พร้อมตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๖๒

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือกับ กระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกา เสริมสมรรถนะบุคลากรของไทย 7 หน่วยงาน เตรียมพร้อมตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 มกราคม 2562 นี้

วว. ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในการประชุม ครม.สัญจร @ จังหวัดลำปาง ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๖๒

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 ณ บ้านหลุก ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โอกาสนี้

การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 1) ทั่วไป—๑๔ ม.ค. ๖๒

การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 1) การดำเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ภาค ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางแน่งน้อย

ทีเซลส์ เปิดบูธ ธาตุแห่งชีวิต งานถนนสายวิทย์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี ทั่วไป—๑๔ ม.ค. ๖๒

กรุงเทพฯ--14 ม.ค.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสุวรรณี คำมั่น เลขาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ เยี่ยมชมบูธกิจกรรม

มาปล่อยพลังเมกเกอร์ไปพร้อมกันที่งาน Maker Faire Bangkok 2019 มหกรรมแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์ของเมกเกอ ทั่วไป—๑๑ ม.ค. ๖๒

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกลุ่มเมกเกอร์ในประเทศไทย เชิญร่วมงาน "Maker Faire Bangkok 2019: WE ARE ALL MAKERS ปล่อยพลังเมกเกอร์ในตัวคุณ"

ก.วิทย์ฯ จัดเต็มกว่า 100 กิจกรรม ชวนเยาวชน ร่วมรู้ ร่วมสนุก ร่วมทดลอง ในงาน ถนนสายวิทย์ฯ ทั่วไป—๑๐ ม.ค. ๖๒

เปิดแล้ว"ถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562" โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์ บนถนนพระรามที่ 6 และถนนโยธีสร้างสรรค์พื้นที่แห่งความสุข ภายใต้แนวคิด "สนุกวิทย์ พิชิตตารางธาตุ"

ปส. เปิดบูธวันเด็ก 62 สร้างแรงบันดาลใจเด็กรุ่นใหม่รู้นิวเคลียร์ ทั่วไป—๑๐ ม.ค. ๖๒

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมกับ 18 หน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน "ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562" ภายใต้ธีม "สนุกวิทย์ พิชิตตารางธาตุ" พร้อมนำความรู้และเกมนิวเคลียร์มากมายร่วมงาน

ผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เยี่ยมชมบูธกิจกรรม O: Oxygen ของ วว. เนื่องในงานถนนสายวิทย์ ทั่วไป—๑๐ ม.ค. ๖๒

นางสุวรรณี คำมั่น เลขาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ เยี่ยมชมบูธกิจกรรมวันเด็กของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ใน Theme "o: Oxygen"

สวทช. จัดงานตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ปี #62 เทศกาลความรู้คู่ความสนุกสนาน ทั่วไป—๙ ม.ค. ๖๒

วันที่ 9 - 10 มกราคม 2562 ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน "ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร"

วว. ลงนาม บริษัท ยูนิตี้ เมดิเทค จำกัด ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแผ่นประคบร้อนเพื่อกายภาพบำบัด ทั่วไป—๙ ม.ค. ๖๒

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายวิลาส เสาร์แก้ว กรรมการ บริษัท ยูนิตี้ เมดิเทค จำกัด

กระทรวงวิทย์ฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 62 สนุกวิทย์ พิชิตตารางธาตุ ทั่วไป—๙ ม.ค. ๖๒

กรุงเทพฯ--9 ม.ค.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ขอเชิญชวนน้องๆ และเยาวชน ผู้ปกครอง

อพวช. จัดงาน ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ สนุกวิทย์ ทั่วไป—๘ ม.ค. ๖๒

ด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กำหนดจัดงาน "ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ สนุกวิทย์ พิชิตตารางธาตุ" ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ถนนโยธี

สัมมนา การยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลของเครื่องสำอางและเสริมอาหาร ทั่วไป—๘ ม.ค. ๖๒

กรุงเทพฯ--8 ม.ค.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS)

ปส.จับมือ IAEA ดึงผู้ประสานงานไทย ติวเข้มระบบข้อมูลความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ทั่วไป—๗ ม.ค. ๖๒

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ IAEA ประชุมการบริหารจัดการข้อมูลความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์แก่ผู้ประสานงานไทย 13 หน่วยงาน

วว.พัฒนาเครื่องชุบถุงมือผ้าเคลือบยางแบบกึ่งอัตโนมัติเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพารา ทั่วไป—๗ ม.ค. ๖๒

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ เล็งเห็นถึงความสำคัญและผลกระทบของปัญหาราคายางพาราตกต่ำ จึงมีแนวคิดนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)

วว.ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ทั่วไป—๗ ม.ค. ๖๒

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "สนุกวิทย์ พิชิตตารางธาตุ" โดยให้ความสำคัญต่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ให้มีประสบการณ์

ก.วิทย์ฯจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 62 ชวนเยาวชน สนุกวิทย์ พิชิตตารางธาตุ เรียนรู้วิทยายาศาสตร์ ทั่วไป—๔ ม.ค. ๖๒

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์ บนถนนพระรามที่ 6 และถนนโยธี จัดงาน"ถนนสายวิทยาศาสตร์" รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ภายใต้แนวคิด "สนุกวิทย์ พิชิตตารางธาตุ" พบกับกิจกรรมและการทดลองทางวิทยาศาสตร์มากถึง 30 สถานี กว่า 100

พิธีลงนามความร่วมมือ ระหวาง วว. การประปานครหลวง และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั่วไป—๔ ม.ค. ๖๒

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือกับ นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการประปานครหลวง (กปน.) และรองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กระทรวงวิทย์ ผนึก ก.ศึกษาฯ สาธารณสุข เดินหน้าปั้นย่านนวัตกรรมโยธี สุขภาพ—๔ ม.ค. ๖๒

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจับมือ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้ายกระดับย่านนวัตกรรมโยธีสู่ศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขครบวงจรภายใน 10 ปี ชี้ความร่วมมือดังกล่าวจะร่วมกันพัฒนาแนวทางและกิจกรรมต่างๆ ทั้งในด้าน นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการ

วว. ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ พร้อมเป็น หุ้นส่วนความสำเร็จผู้ประกอบการไทย ทั่วไป—๒๘ ธ.ค. ๖๑

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) ยกระดับขีดความสามารถงานบริการ ทดสอบ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ยา วัสดุทางการแพทย์/เครื่องมือแพทย์

วว. ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวโรกาสเสด็จฯ ทั่วไป—๒๖ ธ.ค. ๖๑

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทีมนักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม และศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว.

การประชุม รายงานสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ระยะที่ ทั่วไป—๒๕ ธ.ค. ๖๑

วันนี้ (24 ธันวาคม 2561) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารหอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ กทม. : นางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ