ซี.พี. เวียดนาม คว้า 2 รางวัลคุณภาพแห่งชาติเวียดนาม

11 Jul 2019
นาย จู หงอก แอง (Chu Ngoc Anh) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายเหงียน ดัค ชอง (Nguyen Duc Chung) ประธานคณะกรรมการประชาชน ประจำกรุงฮานอย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติเวียดนาม และรางวัลคุณภาพระหว่างประเทศแถบเอเชีย – แปซิฟิกประจำปี 2018 จัดโดย กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีเวียดนาม ในปีนี้ บริษัท ซี.พี. เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ ซี.พี. เวียดนาม ได้รางวัลคุณภาพแห่งชาติเวียดนาม 2 รางวัล ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในระบบกฎหมายด้านคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ และเป็นธุรกิจสุกรรายแรกของประเทศที่ได้รับดังกล่าว โดยมี นายศักดิ์ชายย์ ชัฏชัยโสภณ รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโรงงานอาหารแปรรูปฮานอย และ นายเกี่ยว มิง หลึก (Kieu Minh Luc) รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสุกร (ด้านปรับปรุงพันธุ์) เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับรางวัล ณ กระทรวงกลาโหม กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม.
ซี.พี. เวียดนาม คว้า 2 รางวัลคุณภาพแห่งชาติเวียดนาม