วว.เชิญร่วมงาน Green Service by TISTR ฟรี!!!

02 May 2019
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมงาน Green Service by TISTR ฟรี!!! ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00-19.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 1 โซน A
วว.เชิญร่วมงาน Green Service by TISTR ฟรี!!!

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การเสวนา ในหัวข้อ "Green Service for Global Business จากผู้เชี่ยวชาญธุรกิจสีเขียว ระดับประเทศ ได้แก่ ดร.ศีลพงศ์ ใบเงิน Division manager R&D Bio-based products บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (มหาชน) คุณสวัสดิ์ แก้วขุนม้า ผู้จัดการโรงงานบริษัท มีดี สตรอว์ จำกัด ดร.ฉัตรตรี ภูรัต ผู้จัดการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ดร.อัญชนา พัฒนสุพงษ์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.) วว. คุณเอก เอื้อตระการวิวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการกองประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์ สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) วว. นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด Green Service เช่น การทดสอบ (Testing) ฉลากเขียว (Green Lebel) บรรจุภัณฑ์สีเขียว (Packaging) การรับรองผลิตภัณฑ์สีเขียว (Product Certification)รวมทั้งการร่วมกิจกรรม Workshop "Plant growing with TISTR green service

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัณฑิราภัทร์ โทร. 0 2577 9441 email : [email protected] หรือ ลงทะเบียนผ่าน QR code

วว.เชิญร่วมงาน Green Service by TISTR ฟรี!!!