ธนาคารกรุงเทพจัดให้ชมฟรี ‘ละครเวทีร่วมสมัย’

16 May 2006

กรุงเทพฯ--16 พ.ค.--ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยก ‘เวทีร่วมสมัย’ ที่ศูนย์สังคีตศิลป์ อาคารสาขาหัวลำโพงชั้น 4 ให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 3 สถาบัน ร่วมเสนอผลงานการละครสมัยใหม่จัดแสดงให้ชมฟรี ทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน เริ่มศุกร์ที่ 19 พ.ค.นี้

นางธาริณี ทวีเจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารฯได้ให้การสนับสนุนการละครสมัยใหม่ (ละครเวที) ด้วยเห็นว่าเป็นอีกแขนงหนึ่งของงานศิลปะยุคใหม่ที่นำองค์ความรู้ที่ทรงค่าทางศิลปะ ความสุนทรีย์ ตลอดจนการสะท้อนความเคลื่อนไหวทางสังคม วัฒนธรรม ฯลฯ สอดคล้องกับยุคสมัย จึงได้มอบหมายให้ศูนย์สังคีตศิลป์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ ธนาคารฯจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางสนับสนุน และอนุรักษ์งานศิลปวัฒนธรรมของชาติ ได้ขยายบทบาทการสร้างสรรค์คุณค่าให้กิจกรรมละครเวทีในประเทศไทยของเรา และเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนตลอดจนศิลปินรุ่นใหม่ได้มีโอกาสได้ใช้เวทีนี้นำเสนอผลงานไปสู่สาธารณชนในวงกว้าง

ธนาคารฯได้ริเริ่มจัดการแสดงละครเวทีร่วมสมัย โดยเชิญกลุ่มศิลปินอิสระ และมืออาชีพ เข้าร่วมแสดงที่เวทีร่วมสมัยของศูนย์สังคีตศิลป์แห่งนี้เมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งปรากฏว่าได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นอย่างยิ่ง แต่การแสดงที่จะจัดครั้งนี้จะมุ่งไปยังนักแสดงของกลุ่มละครจากสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มช่องทางสำหรับการฝึกประสบการณ์ในการสร้างสรรค์งานละครเวทีอย่างแท้จริงแก่นักศึกษา

นางธาริณี กล่าวต่อไปว่า “ละครเวทีเป็นรูปแบบของสาระบันเทิงที่มีพัฒนาการตามยุคสมัย และปัจจุบันเริ่มได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายด้วยจุดเด่นของมุมมองที่หลากหลาย เนื้อหากระชับ สอดแทรกกระบวนการพัฒนาอารมณ์ ความคิด ตลอดจนแนวคิดและปรัชญา ที่สามารถนำไปพัฒนาปรับใช้ในการดำเนินวิถีชีวิตและอยู่ร่วมในสังคมบ้านเมืองได้อย่างมีคุณภาพ”

ธนาคารจะจัดแสดงละครเวทีให้ชมฟรีที่ศูนย์สังคีตศิลป์ อาคารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาหัวลำโพง ชั้น 4 โดยกลุ่มละครนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน เริ่มวันศุกร์ที่ 19 พ.ค. เรื่อง “Picnic on the Battlefield…รบรบรบไม่รบจะกลับแล้วนะ” โดยกลุ่มละครภาควิชาการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ. วันศุกร์ที่ 16 มิ.ย. เรื่อง “เรื่องเล่าจากชายคนหนึ่ง” โดย Thespian Group คณะแพทยศาสตร์ มศว. และวันศุกร์ที่ 21 ก.ค. เรื่อง “ตัด (สิน) ใจ” โดยกลุ่มละครภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ การแสดงจะเริ่มตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียด และสำรองที่นั่งเข้าชมฟรีที่ ศูนย์สังคีตศิลป์ อาคารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาหัวลำโพง ชั้น 4 โทร. 02-215-6535-7