ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ มอบฟิล์มภาพยนตร์ 181 ม้วน แด่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเป็นสมบัติของชาติ

21 Oct 2008

กรุงเทพฯ--21 ต.ค.--ธนาคารกรุงเทพ

นายบดินทร์ อูนากูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบฟิล์มภาพยนตร์สารคดีขนาด 16 มม. ที่ผลิตโดยธนาคารเมื่อ 30 ปีที่แล้ว จำนวน 100 เรื่อง รวม 181 ม้วน เพื่อเป็นสมบัติของชาติ เนื้อหาในภาพยนตร์ได้บันทึกเรื่องราวสำคัญ ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการเกษตร รวมถึงสารคดีดีเด่นจากบุคคลทั่วไปที่ชนะการประกวดที่จัดโดยธนาคาร ที่เคยได้ออกฉายให้กับประชาชนทั่วประเทศ และอาคันตุกะที่มาเยือนธนาคารเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการของธนาคารอันแสดงถึงการมีส่วนร่วมกับวิถีชีวิตของสังคมวัฒธรรมในทุกยุคทุกสมัย โดยมีนายธีรอรรษย์ สีหสินอิธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา ณ หอภาพยนตร์แห่งชาติ ในการนี้หอภาพยนตร์แห่งชาติ จะเป็นผู้เก็บรักษาและจะดำเนินการแปลงฟิล์มภาพยนตร์เพื่อบันทึกลงบนแผ่นดีวีดี เพื่อนำมาเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไปที่ศูนย์สังคีตศิลป์ต่อไป

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

พร้อมพร เวชชาชีวะ (แตง) โทร. 0-2230-2709

บรรพต จันทรธาดา (บิ๊ก) โทร. 0-2230-1375

ธนัชพร จารุวนากุล (กี๊ฟ) โทร. 0-2353-5348

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net