ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับกรมศิลปากร จัดการแสดงละครร้อง 'หนามยอกเอาหนามบ่ง’ เทิดพระเกียรติฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 – ให้ผู้ชมสัมผัสความบันเทิงยุคก่อนสงครามโลก

18 Jan 2018
ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับกรมศิลปากร จัดการแสดง "ละครร้อง" ที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 และเฟื่องฟูในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อสืบสานศิลปะการแสดงที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้คนไทยรุ่นใหม่ได้ร่วมสนุกสนานและภาคภูมิใจ เปิดให้ชมฟรีทั้ง 3 รอบ ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2561 ที่โรงละครแห่งชาติ
ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับกรมศิลปากร จัดการแสดงละครร้อง 'หนามยอกเอาหนามบ่ง’ เทิดพระเกียรติฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 – ให้ผู้ชมสัมผัสความบันเทิงยุคก่อนสงครามโลก

นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารกรุงเทพมีนโยบายมุ่งสร้างสรรค์ดูแลสังคม โดยให้ความสำคัญกับการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมการแสดงละครร้องในครั้งนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของธนาคาร และนับเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปี โดยอัญเชิญบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เรื่อง "หนามยอกเอาหนามบ่ง" มาทำการแสดง และเชิญศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2553 เป็นผู้กำกับการแสดงและร่วมแสดงด้วย

"ธนาคารจัดการแสดงละครร้อง เรื่อง "หนามยอกเอาหนามบ่ง" ในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทย และเผยแพร่พระเกียรติคุณในด้านการธำรงรักษา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้ดำรงคงอยู่ต่อไป พร้อมกับเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าผู้มีพระปรีชาสามารถทางวรรณศิลป์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยอีกครั้งหนึ่ง" นายอภิชาต กล่าว

นายเอนก อาจมังกร ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กล่าวว่า ละครร้องของไทยเกิดขึ้นใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงเป็นต้นแบบของการนำเอาวรรณกรรมแบบตะวันตกมาถ่ายทอดเป็นการแสดงแบบไทย และต่อมาได้รับความนิยมมากขึ้น เมื่อพรานบูรพ์ หรือ อาจารย์จวงจันทร์ จันทร์คณา นักแต่งเพลงที่ถือกันว่าเป็นผู้ริเริ่มการแต่งเพลงไทยสากล ได้นำมาปรับเปลี่ยนเพลงในละครร้องให้กระชับขึ้นและใช้เครื่องดนตรีตะวันตกบรรเลงแทนเครื่องพิณพาทย์

"กรมศิลปากรมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ พร้อมด้วยศิลปินผู้มากประสบการณ์และความสามารถอย่างคุณสุประวัติ ปัทมสูต อาจารย์ประสาท ทองอร่าม และอีกหลายท่าน ทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ มาร่วมกันสร้างสรรค์การแสดงที่เคยเป็นที่นิยมในสมัยก่อนให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสถึงอัจฉริยภาพของบูรพาจารย์และศิลปินในยุคก่อน" นายเอนกกล่าว

นายสุประวัติ ปัทมสูต ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์) ประจำปี 2553 ผู้กำกับการแสดงและนักแสดง ละครร้องเรื่อง หนามยอกเอาหนามบ่ง กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้นำเอาความบันเทิงอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเคยได้รับความนิยมในอดีตมานำเสนอให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก และยังเป็นการสืบสานศิลปะการแสดงที่บูรพาจารย์ได้สร้างสรรค์ไว้ให้กับศิลปินรุ่นใหม่ที่ร่วมแสดง เพราะเกือบทั้งหมดเพิ่งมาฝึกหัดการแสดงละครร้องจากเรื่องนี้

"หนามยอกเอาหนามบ่ง เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับชาวบ้าน ที่อาจจะมีแนวความคิดบางอย่างไปกันคนละทาง แต่จะลงเอยกันอย่างไร ด้วยวิธีใด ก็ขอเชิญทุกท่านไปชมละครเรื่องนี้กันครับ" นายสุประวัติ กล่าว

สำหรับคณะนักแสดงนำ ประกอบด้วย ลิฟท์-สุพจน์ จันทร์เจริญ ลูกนัท-ปนัดดา เรืองวุฒิ แต๋ม-ชรัส เฟื่องอารมณ์ หมู-กลศ อัทธเสรี ลูกน้ำ-พาเมล่า เบาว์เด้นท์ และครูมืด-ประสาท ทองอร่าม

ทั้งนี้ ละครร้องเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง 'หนามยอกเอาหนามบ่ง' พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดการแสดงจำนวนทั้งสิ้น 3 รอบ โดยเปิดให้เข้าชมฟรี!!! ที่โรงละครแห่งชาติ คือ วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 19.00 น. วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561 รอบเวลา 14.00 น. และ เวลา 19.00 น. ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สังคีตศิลป์ ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ โทร. 0 2230 2062 โดยธนาคารเปิดให้สำรองที่นั่งตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับกรมศิลปากร จัดการแสดงละครร้อง 'หนามยอกเอาหนามบ่ง’ เทิดพระเกียรติฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 – ให้ผู้ชมสัมผัสความบันเทิงยุคก่อนสงครามโลก ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับกรมศิลปากร จัดการแสดงละครร้อง 'หนามยอกเอาหนามบ่ง’ เทิดพระเกียรติฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 – ให้ผู้ชมสัมผัสความบันเทิงยุคก่อนสงครามโลก ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับกรมศิลปากร จัดการแสดงละครร้อง 'หนามยอกเอาหนามบ่ง’ เทิดพระเกียรติฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 – ให้ผู้ชมสัมผัสความบันเทิงยุคก่อนสงครามโลก