นักศึกษาแม่โจ้ ประพฤติดี รับทุนต่อเนื่องมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล

21 Jun 2011

กรุงเทพฯ--21 มิ.ย.--มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นางสาวสิรวีธ์ อินจินดา ผู้อำนวยการกองแนะแนว สหกิจศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย นางรุ่งนภา รินคำ หัวหน้างานแนะแนว นำ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๒ คน เข้ารับทุนการศึกษาต่อเนื่องจาก มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ซึ่งพิจารณาจากนักศึกษาสถาบันต่าง ๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา และเป็นคนดี มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคยกู้เงิน กยศ. และยังไม่เคยได้รับทุนจากหน่วยงานใด โดยมอบให้เป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา ปีละ 12,000 บาท ซึ่งในปีการศึกษานี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับการพิจารณา 2 คน ได้แก่

1. นายเอกชัย ไฝ่แจ้คำมูล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ

2. นางสาวสุจิตรา ศรีหมื่น นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

โดยทั้ง 2 คน เข้ารับมอบทุนดังกล่าว จากคุณสุรพล ศรีวีระสกุล ผู้อำนวยการธนาคารทิสโก้จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ ประธานในพิธี ณ ห้องประชุมพวงแสด โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net