ภาพข่าว: ทิสโก้มอบทุนการศึกษาประจำปี 2557

20 Jun 2014
มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2557 โดยมี ศิวะพร ทรรทรานนท์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ปลิว มังกรกนก รองประธานมูลนิธิฯ และอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ในฐานะกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกลุ่มทิสโก้และคณะกรรมการมูลนิธิฯ โดยในปีนี้ทิสโก้มอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 6,000 ทุน เป็นจำนวนเงินกว่า 22 ล้านบาท แก่นักเรียนที่ด้อยโอกาสในทุกระดับชั้นทั่วประเทศ นับเป็นปีที่ 32 ที่มูลนิธิทิสโก้ฯ บริจาคทุนต่างๆมาจนถึงปัจจุบัน งานจัด ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ถ.พระราม 6

อนึ่ง มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ก่อตั้งตั้งแต่ พ.ศ. 2525 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในทุกระดับชั้นทั่วประเทศ โดยตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มูลนิธิทิสโก้ฯ มอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 200 ล้านบาท