ภาพข่าว: 30 ปีแห่งการให้ที่ยั่งยืน

23 Jul 2012

กรุงเทพฯ--23 ก.ค.--กลุ่มทิสโก้

อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้, ศิวะพร ทรรทรานนท์ ประธานมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล, ปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการกลุ่มทิสโก้ และสุทัศน์ เรืองมานะมงคล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ ให้การต้อนรับ กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสเป็นประธานในพิธีปิดนิทรรศการ “มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล 30 ปีแห่งการให้ที่ยั่งยืน” ณ อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทร เมื่อเร็วๆ นี้

-นท-

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net