40 ปีแห่งการให้ #ให้ทุกที่คือห้องเรียน ในโอกาสครบรอบ 40 ปีมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล

09 Nov 2022

กลุ่มทิสโก้ โดยนายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับพันธมิตรและผู้บริจาค ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนรู้ในยุคดิจิทัลให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 4,040 คนทั่วประเทศ ได้เข้าถึงการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาอย่างเท่าเทียม จากการระดมทุนในแคมเปญพิเศษ "40 ปีแห่งการให้ #ให้ทุกที่คือห้องเรียน" ของมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี โดยโครงการนี้ยังได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัล การดูแลข้อมูลความเป็นส่วนตัวอย่างเหมาะสม รวมถึงการนำอุปกรณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ณ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

40 ปีแห่งการให้ #ให้ทุกที่คือห้องเรียน ในโอกาสครบรอบ 40 ปีมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล

อย่างไรก็ตาม โครงการ "40 ปีแห่งการให้ #ให้ทุกที่คือห้องเรียน" ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพันธมิตร 38 ราย และผู้ร่วมบริจาคกว่า 800 ราย คิดเป็นจำนวนเงินบริจาคทั้งสิ้น 15,302,712 บาท โดยกลุ่มทิสโก้และมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่มีส่วนทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นและสำเร็จได้ด้วยดี เพราะการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือกันของทุกฝ่ายในการผลักดันและยกระดับคุณภาพอย่างจริงจัง