กลุ่มทิสโก้ จัดโครงการ "40 ปีแห่งการให้ #ให้ทุกที่คือห้องเรียน" ในโอกาสครบรอบ 40 ปีมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล

01 Jun 2022

กลุ่มทิสโก้ จัดโครงการ "40 ปีแห่งการให้" เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เดินหน้าช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสต่อเนื่อง หวังส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับสังคมไทย ภายใต้แนวคิด "You Give We Give" เชิญชวนพันธมิตร ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั่วไป ระดมทุนทรัพย์จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ส่งมอบให้กับเยาวชนไทยที่ขาดแคลนจำนวน 4,040 คนทั่วประเทศ เพื่อ #ให้ทุกที่คือห้องเรียน สำหรับน้องๆ  

กลุ่มทิสโก้ จัดโครงการ "40 ปีแห่งการให้ #ให้ทุกที่คือห้องเรียน" ในโอกาสครบรอบ 40 ปีมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ กล่าวว่า ด้วยนโยบายการดำเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ที่ต้องการเป็นองค์กรที่เติบโตควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) โดยบูรณาการเข้าไปในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจ (CSR in Process) รวมถึงการจัดตั้งมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลสังคมอย่างเต็มเวลา (CSR as Process) ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนในสังคมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนับตั้งแต่ปี 2525 จากความคิดริเริ่มของคุณศิวะพร ทรรทรานนท์ ผู้บริหารสูงสุดคนไทยคนแรกของทิสโก้

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 4 ทศวรรษของมูลนิธิทิสโก้ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมมาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมใน 3 ด้าน คือ 1.การสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ 2.การให้ความช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาลที่นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วยยากไร้ และ 3.การให้ทุนและอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ซึ่งรวมเป็นการให้ความช่วยเหลือแล้วทั้งสิ้นกว่า 152,000 ทุน คิดเป็นเงินบริจาคกว่า 529 ล้านบาท

เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี มูลนิธิทิสโก้ฯ ในฐานะผู้ก่อตั้งและให้การสนับสนุนหลัก กลุ่มทิสโก้ จึงได้จัดโครงการ "40 ปีแห่งการให้ #ให้ทุกที่คือห้องเรียน" ขึ้น โดยเชิญชวนพันธมิตร ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั่วไป ระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้ในยุคดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์ นั่นคือ โทรศัพท์มือถือ และสัญญาณอินเทอร์เน็ต มอบให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 4,040 คนทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนและทบทวนบทเรียน รวมถึงการเปิดโลกกว้างทางความรู้ใหม่ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาได้เหมือนกับเพื่อนๆ

"ต้องยอมรับว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลและการแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้รูปแบบการศึกษาปรับสู่การเรียนการสอนแบบออนไลน์มากขึ้น แม้ปัจจุบันโรงเรียนจะกลับมาเปิดแบบออนไซต์ได้อีกครั้ง แต่การเรียนออนไลน์และการค้นคว้าหาข้อมูลก็ยังมีบทบาทสำคัญและกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการเรียนการสอนใหม่ และแม้ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจะร่วมกันให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ต่างๆ แล้วก็ตาม แต่ต้องยอมรับว่ามีนักเรียนบางกลุ่มที่ยังคงขาดแคลน ดังนั้น เพื่อลดช่องว่างทางการศึกษาในกลุ่มที่ไม่มีความพร้อม รวมถึงส่งเสริมให้เด็กไทยได้พัฒนาศักยภาพทั้งในแง่ของการเรียนรู้และการใช้ชีวิต เราจึงจัดโครงการพิเศษนี้ขึ้นมา" นายศักดิ์ชัย กล่าว

สำหรับโครงการ "40 ปีแห่งการให้ #ให้ทุกที่คือห้องเรียน" มีกำหนดระยะเวลาจัดกิจกรรม 5 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 ตุลาคม 2565 โดยเปิดรับบริจาคจากประชาชนทั่วไป ในชื่อบัญชี "มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เพื่อโครงการ 40 ปี แห่งการให้" บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารทิสโก้ เลขที่ 0001-117-005-019-9 โดยสามารถบริจาคผ่าน Mobile Banking (QR Code) ได้ทุกธนาคาร หรือสาขาธนาคารทิสโก้ทั่วประเทศ

ขณะเดียวกันบริษัทในกลุ่มทิสโก้ยังมีส่วนร่วมด้วยการนำส่วนหนึ่งของรายได้ค่าธรรมเนียมจากการขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ประกันภัย และสินเชื่อ สมทบทุนร่วมบริจาคในโครงการพิเศษนี้ด้วย ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการจะส่งมอบอุปกรณ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ให้แก่นักเรียนทุนของมูลนิธิทิสโก้ฯ ภายในเดือนธันวาคม 2565 นี้

กลุ่มทิสโก้ จัดโครงการ "40 ปีแห่งการให้ #ให้ทุกที่คือห้องเรียน" ในโอกาสครบรอบ 40 ปีมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล