ปลุกจิตนาการลูกๆ เสริมทักษะ สร้างสมาธิ ต้อนรับปิดเทอม เต้นให้เป็น เล่นให้สนุก ไม่หยุดสร้างสรรค์ กับสถาบันบางกอกแดนซ์

18 Apr 2017
เมื่อน้องๆ หนูๆ เริ่มปิดเทอมแล้วผู้ปกครองหลายคนเริ่มมองหากิจกรรมสร้างสรรค์ให้บุตรหลานได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งในปัจจุบันก็มีหลายกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของลูกๆ ทั้งในด้านร่างกาย ความคิด อารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรี การเล่นกีฬา การเรียนศิลปะ รวมไปถึงการเต้น
ปลุกจิตนาการลูกๆ เสริมทักษะ สร้างสมาธิ ต้อนรับปิดเทอม เต้นให้เป็น เล่นให้สนุก ไม่หยุดสร้างสรรค์ กับสถาบันบางกอกแดนซ์

นางสาววัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบางกอกแดนซ์ กล่าวว่า "การพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กวัยอนุบาลจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเลี้ยงดูในช่วงวัยนี้จึงมีผลต่อคุณภาพของการเจริญเติบโต ความแข็งแรงของร่างกาย การเคลื่อนไหวและการทรงตัว หากผู้ใหญ่มีความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการและให้การเลี้ยงดูที่เหมาะสม เด็กจะสามารถพัฒนาความสามารถของตนได้อย่างเต็มที่ เต็มศักยภาพ การเต้นจึงถือเป็นหนึ่งทางเลือกอันดับต้นๆ ที่ผู้ปกครองเลือกให้เป็นตัวช่วยในการพัฒนาศักยภาพของเด็ก เนื่องจากการเต้นมีส่วนช่วยพัฒนาทั้งสมองและร่างกาย ซึ่งการเต้นเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวอย่างอิสระ ช่วยทำให้เด็กได้เรียนรู้และรู้จักพื้นฐานร่างกาย ร่วมถึงเข้าใจถึงศักยภาพของร่างกายตัวเอง การที่พวกเขาได้วิ่ง กระโดด เดินหน้า ถอยหลัง เขย่ง ก้มตัวนั้น จะช่วยเสริมสร้างการทำงานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไปพร้อมๆ กับการถ่ายเทน้ำหนักให้เกิดความสมดุลระหว่างการเคลื่อนไหว ขณะที่การหยิบจับ หรือส่งสิ่งของ ไม่เพียงพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กเท่านั้น แต่ยังเสริมสร้าง การทำงานของอวัยวะส่วนต่างๆ ให้ประสานกันได้ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็เป็นการกระตุ้นให้เด็กได้ฝึก ใช้ความคิดฝึกจินตนาการผ่านทักษะการเคลื่อนไหวทางร่างกายที่เสมือนเป็นเครื่องมือในการแสดงออกประกอบไปกับเสียงดนตรีที่มีส่วนช่วยทำให้เด็กเกิดความเพลิดเพลินและมีสมาธิในการทำกิจกรรมได้ นานขึ้น อีกทั้งการเต้นยังมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการเข้าสังคมทำให้เด็กได้กล้าที่จะสัมผัส กล้าที่จะเล่น ในพื้นที่ๆ ไม่คุ้นเคย"

The Concentration in Movement Development เต้นสนุก ปลุกจินตนาการ คลาสการเรียนรู้ที่จะปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการผ่านการเต้น โดย คุณครูหลอดไฟ-นวินดา ปัจฉิมสวัสดิ์ ที่จะมาพาเด็กๆ ได้เคลื่อนไหวร่างกายผ่านการเต้น สร้างความมั่นใจให้กล้าคิด กล้าแสดงออกในบรรยากาศที่สนุกสนาน ณ สถาบันบางกอกแดนซ์ สาขาพารากอน

ปลุกจิตนาการลูกๆ เสริมทักษะ สร้างสมาธิ ต้อนรับปิดเทอม เต้นให้เป็น เล่นให้สนุก ไม่หยุดสร้างสรรค์ กับสถาบันบางกอกแดนซ์ ปลุกจิตนาการลูกๆ เสริมทักษะ สร้างสมาธิ ต้อนรับปิดเทอม เต้นให้เป็น เล่นให้สนุก ไม่หยุดสร้างสรรค์ กับสถาบันบางกอกแดนซ์ ปลุกจิตนาการลูกๆ เสริมทักษะ สร้างสมาธิ ต้อนรับปิดเทอม เต้นให้เป็น เล่นให้สนุก ไม่หยุดสร้างสรรค์ กับสถาบันบางกอกแดนซ์