CSTD ประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน 7th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2020 เวทีแข่งขันศิลปะการเต้นมาตรฐานสากลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

14 Sep 2020

จาก ซ้าย) น.ส.นวินดา วรรธนะโกวินท์ ปัจฉิมสวัสดิ์ ครูประจำสถาบันบางกอกแดนซ์, น.ส.รมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียรคณะผู้จัดงาน, นางรพีพร คล่องธนาคม เลขานุการกรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, น.ส.วัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์ ผู้แทนสถาบัน CSTD ประเทศไทย, นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และนางธิติพร จินดาหลวง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

CSTD ประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน 7th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2020  เวทีแข่งขันศิลปะการเต้นมาตรฐานสากลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

นายอิทธิพล คุณปลื้ม (ที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ 7th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2020 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 โดยมีนางสาววัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้แทนสถาบัน CSTD ประเทศไทย ให้การต้อนรับ โดยการแข่งขันจัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักเต้นเยาวชนตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยในปีนี้ได้มีนักเต้นเยาวชนและระดับมืออาชีพร่วมประชันความสามารถบนเวทีมากถึง 21 สถาบันจากทั่วภูมิภาคของประเทศ เยาวชนเข้าแข่งขันถึง 1,396 คน และมีการแข่งขันมากถึง 736 ชุดการแสดง ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ เมื่อเร็วๆนี้