นิทรรศการภาพถ่ายฝีมือเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล "เด็ก เล่า ใหม่" เปิดมุมมอง เล่าเรื่องราว ผ่านภาพถ่ายฟิล์มฝีมือเด็ก วันที่ 14-17 ม.ค. 64 ณ Yelo House

22 Dec 2020

โครงการ เด็ก เล่า ใหม่ เปิดตัวนิทรรศการภาพถ่ายฝีมือเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ภายใต้แนวคิด 'นวัตกรรมและความสัมพันธ์กับสิ่งของรอบตัว' ในวันที่ 14-17 มกราคม 2564 ณ Yelo House จัดโดยพัชรพล เกตุสุวรรณวัฒนา และจิรภัทร หวังเจริญ โดยเป้าหมายของการจัดนิทรรศการครั้งนี้ เพื่อรับบริจาคสมทบทุนการสร้างสนามฟุตบอลให้กับโรงเรียนอิรชาร์ดศาสนวิทยา จังหวัดพัทลุง ผ่านแพลตฟอร์ม Taejai.com

นิทรรศการภาพถ่ายฝีมือเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล "เด็ก เล่า ใหม่" เปิดมุมมอง เล่าเรื่องราว ผ่านภาพถ่ายฟิล์มฝีมือเด็ก วันที่ 14-17 ม.ค. 64 ณ Yelo House

ภายในงานนิทรรศการมีการนำเสนอเรื่องราวในชีวิตประจำวันของเด็กและเยาวชนที่มีความแตกต่างกันออกไป ตามเหตุปัจจัยที่แวดล้อมของครอบครัว ชุมชน ศาสนา และ สภาพภูมิศาสตร์ผ่านกล้องฟิล์ม ซึ่งโจทย์ในการถ่ายภาพครั้งนี้ คือให้เยาวชนในโครงการฯ ได้สัมผัส สิ่งของ รอบตัว และทบทวนคุณค่าสิ่งที่เป็นนวัตกรรมในชีวิตประจำวันที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขา พร้อมบอกเล่าเรื่องราวออกมา ด้วยภาพถ่ายฟิล์มที่จะถูกจัดแสดงจำนวน 36 ภาพ 

โครงการ เด็ก เล่า ใหม่ มีการลงพื้นที่ด้วยกัน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปภัมภ์) ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องการสอนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีนักเรียนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมจำนวน 8 คน  และโรงเรียนอิรชาร์ดศาสนวิทยา จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2563 ซึ่งมีนักเรียนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมจำนวน 17 คน  

โดยโรงเรียนอิรชาร์ดศาสนวิทยา เป็นโรงเรียนศาสนาอิสลามขนาดเล็กตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 80 คน ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีจำนวนครูผู้สอนทั้งหมด 13 คน ซึ่งการลงพื้นที่ทั้ง 2 โรงเรียนในครั้งนี้ เป็นการเปิดวิชาความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม ผ่านการเรียนรู้รูปแบบเกมและกิจกรรม (Game-Based Learning Tools) อีกทั้งยังให้ความรู้เรื่องการถ่ายภาพ พร้อมมอบกล้องถ่ายภาพฟิล์มให้แก่เด็ก ๆ ในโครงการฯ เพื่อนำมาบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตประจำวันที่ออกมาจากมุมมองของตนเอง

นายจิรภัทร หวังเจริญ หนึ่งในผู้ก่อตั้งโครงการ เด็ก เล่า ใหม่ เห็นว่า "ตลอดเวลาที่ผ่านมาการนำเสนอเรื่องราวของเด็กถูกตีความและถ่ายทอดโดยบุคคลที่สาม โครงการ เด็ก เล่า ใหม่ ต้องการให้เด็ก ๆ ได้บันทึกภาพและบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตประจำวันอีกครั้งด้วยตัวพวกเขาเอง ใช้ความคิดสร้างสรรค์กับโจทย์ถ่ายภาพสิ่งของรอบตัวง่ายๆ  ให้ภาพที่พวกเขาถ่ายเป็นภาพสะท้อนความคิดที่แท้จริง คำอธิบายรูปภาพที่จะนำมาใช้ เด็กๆ ก็เป็นคนเขียนเองจริงๆ" 

ส่วนการเลือกกิจกรรมการถ่ายภาพมาเป็นสื่อการเรียนรู้ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก นายพัชรพล เกตุสวรรณวัตนา หนึ่งในผู้ก่อตั้งโครงการฯ ประกอบอาชีพ เป็นช่างภาพอิสระ หลงรักการถ่ายภาพมาตั้งแต่สมัยเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา "เป้าหมาย สูงสุดไม่ใช่แค่เป็นช่างภาพที่มีชื่อเสียง หรือมีงานเยอะ แต่เป็นการได้ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กรุ่นต่อไป" นายพัชรพลกล่าว

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมภาพถ่ายของเด็กและเยาวชนที่ร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 14-17 มกราคม 2564 เวลา 09:00 - 21:00 น. ณ Yelo House โซน Gallery ข้างหอศิลป์กรุงเทพฯ เข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับโครงการ เด็ก เล่า ใหม่ สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.deklaomai.com หรือ facebook.com/deklaomai หรือโทร 083-187-3665

นิทรรศการภาพถ่ายฝีมือเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล "เด็ก เล่า ใหม่" เปิดมุมมอง เล่าเรื่องราว ผ่านภาพถ่ายฟิล์มฝีมือเด็ก วันที่ 14-17 ม.ค. 64 ณ Yelo House