รมว.แรงงาน ปลื้ม ต่างชาติยอมรับ เลือกตัวแทนไทยเป็นรองประธานงานแข่งขันฝีมือในเวทีเอเชีย

13 Mar 2023

รมว.สุชาติ ชมกลิ่น ปลิ้มตัวแทนประเทศไทยได้เป็นรองประธานงานแข่งขัน ขึ้นเวทีกล่าวสรุปความพร้อมจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย ปลายปี 2566 ที่อาบูดาบี

รมว.แรงงาน ปลื้ม ต่างชาติยอมรับ เลือกตัวแทนไทยเป็นรองประธานงานแข่งขันฝีมือในเวทีเอเชีย

นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงาน เปิดเผยว่า จากการที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ดิฉันเข้าร่วมประชุม สมัชชาใหญ่องค์การการแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย ครั้งที่ 6 (WorldSkills Asia - 6th General Assembly Incheon 2023) ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี ในฐานะผู้แทนทางการ (Official Delegate) ของประเทศไทย ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่สามของการประชุม โดยผู้แทนทางการของประเทศไทยได้รับมอบประกาศนียบัตรจากคณะกรรมการบริหารองค์การการแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย (WorldSkills Asia) ในฐานะสมาชิกขององค์การการแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย (Worldskills Asia) ที่ประเทศไทยได้แสดงความมุ่งมั่นและพร้อมให้ความร่วมมือกับสมาชิกอื่นด้านการแข่งขันฝีมือแรงงาน และได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประเทศสมาชิกได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า นางสาวพรรวี นาคพิพัฒน์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นตัวแทนของประเทศในฐานะรองประธานด้านการแข่งขันได้กล่าวรายงานสรุปการเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย ครั้งที่ 2 หรือ WorldSkills Asia Abu Dhabi 2023 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2566 สำหรับเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 22 ปี แข่งขันใน 22 สาขา และเยาวชนอายุระหว่าง 14-16 ปี การแข่งขันประเภท Junior Skills แข่งขันใน 8 สาขา ทั้งนี้ ในการแข่งขันจะมีการสาธิต จำนวน 4 สาขา ได้แก่ Entrepreneurship, Leather Products, Digital Construction และ Oil and Gas ซึ่งเป็นสาขาอาชีพที่ตลาดแรงงานเอเชียมีความต้องการเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ในที่ประชุมยังได้เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกที่สนใจเสนอชื่อรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การการแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย ครั้งที่ 8 ในปี 2569 และเจ้าภาพจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย ปี 2570 อีกทั้ง ยังได้เสนอแนวทางการดำเนินโครงการธนาคารเครื่องมือแห่งเอเชีย โดยการให้ประเทศสมาชิกผู้ประสงค์จะบริจาควัสดุอุปกรณ์สำหรับการศึกษาและฝึกอบรมด้านอาชีพ โดย WorldSkills Asia จะเป็นตัวกลางระหว่างประเทศผู้รับและผู้ให้ เพื่อส่งเสริมการฝึกอบรมทักษะฝีมือในภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไป

รมว.แรงงาน ปลื้ม ต่างชาติยอมรับ เลือกตัวแทนไทยเป็นรองประธานงานแข่งขันฝีมือในเวทีเอเชีย