วว. โชว์นวัตกรรม งานวิจัย บริการ "ด้านการแพทย์/สุขภาพ" @ CPHI South East Asia 2024

10 Jul 2024

นางปริยะดา วิสุทธิแพทย์ ผู้อำนวยการ สำนักสื่อสารองค์กร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นางสาวปัทมา ลิ่วเลิศมงคล ผู้อำนวยการ กองประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะนักวิจัย บุคลากร วว. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน CPHI South East Asia 2024 งานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และการประชุมด้านอุตสาหกรรมการผลิตยา ครบวงจรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งบริษัทอินฟอร์ม่ามาร์เก็ตประเทศไทยและพันธมิตร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2567 ณ ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วว. โชว์นวัตกรรม งานวิจัย  บริการ "ด้านการแพทย์/สุขภาพ" @  CPHI South East Asia 2024

ทั้งนี้ในงานดังกล่าว วว. ร่วมจัดนิทรรศการผลงานนวัตกรรม งานวิจัย  งานบริการการแพทย์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ การบริการห้องปฏิบัติการทดสอบทางชีวกลศาสตร์การแพทย์ การบริการทดสอบและวิเคราะห์ตามมาตรฐานสากล เภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เครื่องมือและอุปกรณ์แพทย์ บรรจุภัณฑ์  ณ  ฮอลล์ 3 บูธ N01

 

วว. โชว์นวัตกรรม งานวิจัย  บริการ "ด้านการแพทย์/สุขภาพ" @  CPHI South East Asia 2024