ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ | newswit

วว. โดย สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชและพันธมิตร
วว. โดย สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชและพันธมิตร
จัดโปรแกรมพิเศษช่วงปิดเทอม เพื่อผลิต นักปักษีวิทยารุ่นเยาว์ รุ่นที่ 1 – ทั้งนี้ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช 20:35
วว. ให้บริการทดสอบของอัตราส่วนไอโซโทปของธาตุ
วว. ให้บริการทดสอบของอัตราส่วนไอโซโทปของธาตุ
ด้วยเครื่องไอโซโทปเรโชแมสสเปคโตรเมตรี – 19 Apr
วว. โชว์นวัตกรรมจัดการสิ่งแวดล้อม
วว. โชว์นวัตกรรมจัดการสิ่งแวดล้อม
/ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ในงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส – นวัตกรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม นำเสนอ 18 Apr
วว. ผนึกกำลังหน่วยงานเครือข่าย
วว. ผนึกกำลังหน่วยงานเครือข่าย
พัฒนาเชื่อมโยงการค้า ตลาด วิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน – โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน 11 Apr
วว. ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
วว. ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง – ทั้งนี้ วว. ได้ขึ้นทะเบียนฯ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2543 09 Apr
วว. โดย สถานีวิจัยลำตะคอง บริการ
วว. โดย สถานีวิจัยลำตะคอง บริการ
จุดพักรถ...พักผ่อน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 8 - 14 เมษายน 2567 – ทั้งนี้ สถานีวิจัยลำตะคอง วว. 04 Apr
วว. ร่วมหารือ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว. ร่วมหารือ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต้นแบบบัณฑิตปริญญาเอกสมรรถนะสูงด้าน วทน. – อนึ่ง วว. และคณะวิทยาศาสตร์ 03 Apr
วว. ร่วมหารือ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว. ร่วมหารือ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต้นแบบบัณฑิตปริญญาเอกสมรรถนะสูงด้าน วทน. – อนึ่ง วว. และคณะวิทยาศาสตร์ 03 Apr
วว. จับมือ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
วว. จับมือ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
ยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน จัดงาน โชว์ ช้อป ชิม สุดยอดสินค้าสร้างสรรค์ ประยุกต์ ต่อยอด อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา 01 Apr
ศุภมาส สั่งการ วว. เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย
ศุภมาส สั่งการ วว. เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต อาหารสุขภาพเสริมโพรไบโอติก สู่เชิงพาณิชย์ เพิ่มทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภค 01 Apr
วว. ผนึกกำลัง สทนช. - สสน. พัฒนาผลผลิตเกษตร
วว. ผนึกกำลัง สทนช. - สสน. พัฒนาผลผลิตเกษตร
ผลิตภาพน้ำชุมชน สู่ระดับมาตรฐานสากล – ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการ 01 Apr
วว. / สสว. นำ วทน. พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขัน
วว. / สสว. นำ วทน. พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขัน
SMEs จัดอบรมพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ ฟรี ! – 29 Mar
วว.ร่วมประชุมหารือคณะผู้แทน METI
วว.ร่วมประชุมหารือคณะผู้แทน METI
แลกเปลี่ยนข้อมูลนโยบาย วทน. ส่งเสริมความร่วมมือ ไทย-ญี่ปุ่น – ในการนี้ พญ.เพชรดาว เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้แทน 29 Mar
วว./กรมพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน เชิญร่วมงาน
วว./กรมพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน เชิญร่วมงาน
IDENTITY CREATIVITY by DIPROM 2024 พบกับสุดยอดสินค้าสร้างสรรค์ ประยุกต์ต่อยอดอัตลักษณ์ภูมิภาค – 1) 29 Mar
วว. ต้อนรับองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วว. ต้อนรับองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในโอกาสเยี่ยมชม สถานีวิจัยลำคอง โครงสร้างพื้นฐานพลังงาน /เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ – 26 Mar
วว. /ม.ขอนแก่น/บพค. รับสมัครผู้ช่วยวิจัยเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
วว. /ม.ขอนแก่น/บพค. รับสมัครผู้ช่วยวิจัยเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
ภายใต้โครงการ ธัชวิทย์ วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย – 26 Mar
วว. จับมือ สทนช. นำ วทน. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
วว. จับมือ สทนช. นำ วทน. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แปรรูป เพิ่มมูลค่า ผลผลิตเกษตร ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง – โอกาสนี้ คณะฯ สทนช. ได้เยี่ยมชมโครงสร้างพื้นฐาน วทน. ของ 25 Mar
วว.ต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต
วว.ต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต
ประจำประเทศไทย ในโอกาสศึกษาดูงาน สถานีวิจัยลำตะคอง – ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว 22 Mar
วว. เชิญชวนร่วมฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ
วว. เชิญชวนร่วมฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ
การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า มะม่วง และเทคนิคการยืดอายุผลิตภัณฑ์ พร้อมรับปรึกษาปัญหาการแปรรูปด้านอาหาร ฟรี ! – 22 Mar
ศุภมาส มอบ วว. / บพท. พัฒนาขีดความสามารถเกษตรกร
ศุภมาส มอบ วว. / บพท. พัฒนาขีดความสามารถเกษตรกร
ผู้ประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดน่าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจหมุนเวียน ให้ยั่งยืน – 21 Mar
วว. เสริมแกร่งผู้ประกอบการจัดฝึกอบรมหลักสูตร
วว. เสริมแกร่งผู้ประกอบการจัดฝึกอบรมหลักสูตร
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม –  1) เยี่ยมชมงานโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP)  21 Mar
วว. จับมือ สสว. จัดฝึกอบรมพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์
วว. จับมือ สสว. จัดฝึกอบรมพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์
ฟรี ! นำ วทน. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs – การจัดฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) 20 Mar
วว.ต้อนรับโรงเรียนเสาไห้ วิมลวิทยานุกูล
วว.ต้อนรับโรงเรียนเสาไห้ วิมลวิทยานุกูล
เยี่ยมชมตาลเดี่ยวโมเดล จัดการขยะสู่พลังงานและสร้างรายได้เพื่อความยั่งยืนของชุมชน – ทั้งนี้ วว. 20 Mar
วว. โดยสถานีวิจัยลำตะคอง จัดกิจกรรม
วว. โดยสถานีวิจัยลำตะคอง จัดกิจกรรม
เปิดโลกให้ผีเสื้อ ต้อนรับปิดเทอม แจกหนอนผีเสื้อ ฟรี! เพื่อการศึกษาวงจรชีวิต/การเจริญเติบโต – วิธีการมารับ หนอน 11 Mar
วว. /สทนช. ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่
วว. /สทนช. ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่
สำรวจการทำน้ำประปาเพื่อบริโภค จากน้ำฝน – 05 Mar
วว. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Thai
วว. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Thai
Cos for Thai's SMEs เพิ่มศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการ – 04 Mar
วว. ผนึกกำลังเกษตรจังหวัดปทุมธานี
วว. ผนึกกำลังเกษตรจังหวัดปทุมธานี
ขับเคลื่อน วทน. สร้างโอกาส ส่งเสริมอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร – รวมทั้งสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ 04 Mar
วว. พัฒนา เครื่องทับกล้วยแผ่นบางสำหรับ
วว. พัฒนา เครื่องทับกล้วยแผ่นบางสำหรับ
SMEs ช่วยประหยัดพลังงาน เพิ่มอัตราการผลิต – หลักการทำงาน เครื่องทับกล้วยแผ่นบาง 04 Mar
วว.ร่วมประชุม The 3rd Annual Meeting
วว.ร่วมประชุม The 3rd Annual Meeting
of ASEAN Network on Bio-Circular-Green Economy – สำหรับการประชุมนี้ เป็นการประชุมประจำปีของ ASEAN BCG Network 04 Mar