ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงการอุดมศึกษา | newswit

วว. ผนึกกำลังเกษตรจังหวัดปทุมธานี
วว. ผนึกกำลังเกษตรจังหวัดปทุมธานี
ขับเคลื่อน วทน. สร้างโอกาส ส่งเสริมอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร – รวมทั้งสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ 11:26
วว. พัฒนา เครื่องทับกล้วยแผ่นบางสำหรับ
วว. พัฒนา เครื่องทับกล้วยแผ่นบางสำหรับ
SMEs ช่วยประหยัดพลังงาน เพิ่มอัตราการผลิต – หลักการทำงาน เครื่องทับกล้วยแผ่นบาง 11:04
วว.ร่วมประชุม The 3rd Annual Meeting
วว.ร่วมประชุม The 3rd Annual Meeting
of ASEAN Network on Bio-Circular-Green Economy – สำหรับการประชุมนี้ เป็นการประชุมประจำปีของ ASEAN BCG Network 09:49
ศุภมาส มอบ วว. - มรภ. อุดรธานี
ศุภมาส มอบ วว. - มรภ. อุดรธานี
พัฒนาเชิงพื้นที่ภาคอีสานตอนบนด้วย วทน. อย่างครบวงจร ตามมาตรฐานสากล ขับเคลื่อนโครงการ Quick win ภูมิภาค : Up-Skill 01 Mar
วว. ต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง
วว. ต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง
ในโอกาสติดตามการดำเนินงาน โครงการเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชนต้นแบบ ตาลเดี่ยวโมเดล – 01 Mar
สวทช. ผนึกกำลัง มธ. และ OR ร่วมวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
สวทช. ผนึกกำลัง มธ. และ OR ร่วมวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
และพัฒนานวัตกรรมสู่ความยั่งยืน – นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 01 Mar
โครงการ Mahidol AI Hackathon 2
โครงการ Mahidol AI Hackathon 2
ประจำปี 2024 – พบกันวันที่ 23 - 24 มี.ค. 2567 ณ ห้อง Bits & Bytes ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 29 Feb
วว. ต้อนรับ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
วว. ต้อนรับ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
สตช. ในโอกาสเยี่ยมชม ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ – 28 Feb
ศุภมาส มอบ วว. ขับเคลื่อนโมเดลโครงการแก้จน
ศุภมาส มอบ วว. ขับเคลื่อนโมเดลโครงการแก้จน
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สร้างธุรกิจใหม่ Up Skill รายได้เพิ่มขึ้น 28 Feb
วว. รับมอบใบรับรอง ISO/IEC 27001
วว. รับมอบใบรับรอง ISO/IEC 27001
: 2022 ระบบมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ – ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า นับเป็นความภูมิใจของ วว. 28 Feb
ศุภมาส มอบนโยบายบอร์ด วว. เน้นขับเคลื่อนการสร้างมูลค่า
ศุภมาส มอบนโยบายบอร์ด วว. เน้นขับเคลื่อนการสร้างมูลค่า
- คุณค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ชุมชนและประเทศชาติ เพิ่มบทบาทสร้างเยาวชนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่หัวใจธุรกิจ 23 Feb
กระทรวง อว. โดย วว. หนุน Soft
กระทรวง อว. โดย วว. หนุน Soft
Power ด้านการท่องเที่ยวไทย โชว์ผลงานรับรองแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวไทย ตามมาตรฐานสากลกว่า 200 แห่ง 22 Feb
วว. หารือความร่วมมือกับ SCGC ด้านทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ
วว. หารือความร่วมมือกับ SCGC ด้านทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ
/ การเป็น Certification Body – โดยเฉพาะด้านภารกิจของห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ ในสังกัด 19 Feb
ศุภมาส ปลื้ม โครงการ Quick win
ศุภมาส ปลื้ม โครงการ Quick win
: Up-Skill Re-Skill พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงของ อว. สำเร็จเกินเป้า มอบหมาย วว. - มรภ.อุดรธานี ขยายผลต่อยอดสู่ภูมิภาค 19 Feb
วว. /กองทุนส่งเสริม ววน. มุ่งพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไทยให้ยั่งยืน
วว. /กองทุนส่งเสริม ววน. มุ่งพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไทยให้ยั่งยืน
ถ่ายทอดความรู้ กฎระเบียบ IoT Technology & การประยุกต์ใช้งาน – "...วว. โดย กลุ่มบริการอุตสาหกรรม 19 Feb
สกสว. ร่วมลุยนโยบาย อว. For EV
สกสว. ร่วมลุยนโยบาย อว. For EV
เติมแผนหนุนยานยนต์ไฟฟ้าด้วยกองทุน ววน. ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนธุรกิจเกี่ยวเนื่อง พร้อมคืนอากาศดีด้วยรถพลังงานทางเลือก 16 Feb
วช. ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนประเทศไทย
วช. ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนประเทศไทย
เริ่มด้วยใจ เปลี่ยนผ่านไทยสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ – โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 16 Feb
วว.ร่วมแสดงความยินดี ศ.ดร.น.พ.สิริฤกษ์
วว.ร่วมแสดงความยินดี ศ.ดร.น.พ.สิริฤกษ์
ทรงศิวิไล รับเครื่องราชเครื่องอิสริยาภรณ์ ปาล์ม อคาเดมิค – ทรงศิวิไล 16 Feb
วว. /วช. มุ่งยกระดับท้องถิ่นไทย
วว. /วช. มุ่งยกระดับท้องถิ่นไทย
พัฒนาศักยภาพผู้ส่งเสริมและพัฒนาแปลงเกษตร รุ่นที่ 5 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ – 15 Feb
วว. ผนึกกำลังเครือข่ายภาครัฐ/เอกชน
วว. ผนึกกำลังเครือข่ายภาครัฐ/เอกชน
ขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรีเมืองคาร์บอนต่ำ ด้านการจัดการของเสีย – ทั้งนี้ วว. นำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 15 Feb
วว. โชว์ผลงานวิจัยพัฒนาลดโลกร้อน
วว. โชว์ผลงานวิจัยพัฒนาลดโลกร้อน
ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในงาน คนดี รักษ์โลก ณ รัฐสภา – 14 Feb
อุดรธานี อวดโฉมโดรน 800 ลำ บินแปรอักษร
อุดรธานี อวดโฉมโดรน 800 ลำ บินแปรอักษร
แสงแห่งมังกรอัครา กระตุ้นการท่องเที่ยว – ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. 13 Feb
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
และเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยวิจัยและนวัตกรรม โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรน – 13 Feb
วว. ร่วมขับเคลื่อนสระบุรีแซนด์บ็อกซ์
วว. ร่วมขับเคลื่อนสระบุรีแซนด์บ็อกซ์
โชว์ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีจัดการขยะชุมชนตาลเดี่ยว –  โอกาสนี้ นายเฉลิมชัย  จีระพันธุ์  13 Feb
วิศวกรสังคม มรภ.อุดรธานี ต้นแบบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นและด้วยวิจัยและนวัตกรรม
วิศวกรสังคม มรภ.อุดรธานี ต้นแบบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นและด้วยวิจัยและนวัตกรรม
– ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ได้สนับสนุนทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 12 Feb
วว. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกอล์ฟกีฬารัฐวิสาหกิจ
วว. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกอล์ฟกีฬารัฐวิสาหกิจ
ครั้งที่ 46 เสริมสร้างวัฒนธรรม ความสัมพันธ์อันดี – โอกาสนี้ ดร.อาภากร  สุปัญญา 12 Feb
วว. ต้อนรับ ธ.ก.ส. / SME เกษตรหัวขบวน
วว. ต้อนรับ ธ.ก.ส. / SME เกษตรหัวขบวน
ในโอกาสฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรรายย่อย – โอกาสนี้ นายจิรศักดิ์ สุยาคำ ผอ.สำนักพัฒนา SME และ 08 Feb
วว./พันธมิตร ชวนฟังการแสดงนวัตกรรมอาหาร
วว./พันธมิตร ชวนฟังการแสดงนวัตกรรมอาหาร
@ Food Inno Show 2024 ชิงทุนต่อยอดเชิงพาณิชย์ วงเงิน 1 ล้านบาท – ขอเชิญลงทะเบียนผ่าน QR code 08 Feb
เปิดตัวแล้ว! เว็บไซต์ Food Waste
เปิดตัวแล้ว! เว็บไซต์ Food Waste
Hub เผยแพร่นวัตกรรมฝีมือคนไทย พลิกวิกฤต 'ขยะอาหาร' เป็น 'ไอเดียธุรกิจพร้อมเสิรฟ์' – 07 Feb