ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงการอุดมฯ | newswit

วว. ต้อนรับคณะ Board of Audit
วว. ต้อนรับคณะ Board of Audit
of Japan ตรวจประเมินผลโครงการ SATREPS ภายใต้ความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ผลิตพลังงานชีวมวลคุณภาพสูงจากพืชที่มิใช่อาหาร 16:48
วช. หนุนทีมวิจัย ม.อ. พัฒนาศักยภาพการกักเก็บข้อมูลคาร์บอน
วช. หนุนทีมวิจัย ม.อ. พัฒนาศักยภาพการกักเก็บข้อมูลคาร์บอน
ของป่าชายเลนและหญ้าทะเลตามธรรมชาติและปลูกบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามัน – ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง 11:08
วว. /สถาบัน CREAM ประเทศมาเลเซีย
วว. /สถาบัน CREAM ประเทศมาเลเซีย
หารือขยายความร่วมมือการทดสอบ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับมาตรฐานการขนส่งทางรางในอาเซียน – ในการนี้ ศทร. และสถาบัน 30 May
วช.หนุนทีมวิจัย มจธ.พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
วช.หนุนทีมวิจัย มจธ.พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ต้นแบบสำหรับการทำความสะอาดก๊าซชีวภาพและการผลิตไฮโดรเจนจากก๊าซชีวภาพ – ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง 30 May
วว. จับมือ เอ็กโก กรุ๊ป โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า
วว. จับมือ เอ็กโก กรุ๊ป โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า
ถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชน ส่งเสริมอาชีพ อยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน – ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต 30 May
วว. คว้ารางวัล Thailand Digital
วว. คว้ารางวัล Thailand Digital
Accessibility Award 2023 ตามมาตรฐาน WCAG – โดย วว. ถือเป็น 1 ใน 50 หน่วยงานภาครัฐ ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว 29 May
R.C.S.A เปิดอบรมโดรนแปรอักษรจังหวัดชุมพร
R.C.S.A เปิดอบรมโดรนแปรอักษรจังหวัดชุมพร
– ในการนี้จึงขอเชิญชวนครูและนักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว 26 May
วว. ฉลองคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 60
วว. ฉลองคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 60
ปี มุ่งสรรค์สร้างงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน – "...การดำเนินงานเป็นระยะเวลา 60 ปี 25 May
วว.หารือ 3 องค์กรเครือข่ายวิสาหกิจ
วว.หารือ 3 องค์กรเครือข่ายวิสาหกิจ
/สมาพันธ์ผู้ประกอบการเครื่องสำอาง ประเทศฝรั่งเศส – 1.  European DIGITAL SME Alliance  เพื่อหารือกับ Mr. 23 May
วว.เยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูต ณ
วว.เยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูต ณ
กรุงบรัสเซลส์ หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ประจำสหภาพยุโรป – 23 May
วว. รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ การวิจัย
วว. รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ การวิจัย
นวัตกรรม EUROINVENT 2023 จากผลงานเวชสำอางสมุนไพรไทย ณ ประเทศโรมาเนีย – ผลงานเรื่อง Terry Dalah Floral Dose Serum 22 May
วว.ร่วมหารือผู้บริหาร Cosmetic
วว.ร่วมหารือผู้บริหาร Cosmetic
Valley ...สนับสนุนผู้ประกอบการ นำนวัตกรรมเครื่องสำอางไทยแข่งขันในตลาดโลก – อนึ่ง Cosmetic Valley 22 May
วว.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการทำน้ำหอม
วว.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการทำน้ำหอม
ณ ประเทศฝรั่งเศส ...ต่อยอดการสกัด/สร้างมูลค่าพืชสมุนไพรไทย – โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้การต้อนรับ 19 May
วช. หนุนงานวิจัยวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลอ่าวตราด
วช. หนุนงานวิจัยวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลอ่าวตราด
ชายฝั่งทะเลจังหวัดตรัง และเกาะโลซินจังหวัดปัตตานี แก้ปัญหาเสี่ยงสูญพันธุ์ในสัตว์ทะเลหายากของไทย – ดร.วิภารัตน์ 18 May
วว. ต้อนรับ สอวช. / ADB ในโอกาสเยี่ยมชม
วว. ต้อนรับ สอวช. / ADB ในโอกาสเยี่ยมชม
ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีจัดการขยะชุมชน ตาลเดี่ยวโมเดล จ.สระบุรี – ในการนี้ คณะผู้บริหาร วว. ประกอบด้วย 17 May
วว. ขับเคลื่อนงานวิจัย บริการ
วว. ขับเคลื่อนงานวิจัย บริการ
วทน. ในงาน ProPak Asia 2023 ร่วมผลักดันให้ไทยเป็น Hub แห่งนวัตกรรมกระบวนการผลิต – "...ในฐานะที่ วว. 16 May
วว./สวทช. จัด Workshop เทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้แก่ประเทศที่สาม
วว./สวทช. จัด Workshop เทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้แก่ประเทศที่สาม
มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของอาเซียน – ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น โดย วว. 16 May
วว. คว้า 3 รางวัล ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์
วว. คว้า 3 รางวัล ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์
ITEX 2023 ณ ประเทศมาเลเซีย จากผลงานวิจัยพัฒนา Natural Rubber Coating- Patient Transfer Belt – ดร.ศิริพร 15 May
องค์การนักศึกษา มจธ. จัดงานเสวนานโยบายพรรคการเมือง
องค์การนักศึกษา มจธ. จัดงานเสวนานโยบายพรรคการเมือง
ในหัวข้อ การพัฒนาการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรมไทย แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ นโยบายด้านการศึกษาสู่การพัฒนาประเทศ – 12 May
วว. / KRIBB เกาหลีใต้ ร่วมหารือขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่
วว. / KRIBB เกาหลีใต้ ร่วมหารือขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุชีวภาพ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี – ทั้งนี้การหารือดังกล่าวเป็นหนึ่งในภารกิจของ วว. 12 May
วช. และเครือข่ายนักวิจัย ร่วมเสวนา
วช. และเครือข่ายนักวิจัย ร่วมเสวนา
ขับเคลื่อนแรงงานสูงวัย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม – ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า 12 May
วว. ร่วมหารือ Korean Collection
วว. ร่วมหารือ Korean Collection
for Type Culture ด้านงานวิจัยจุลินทรีย์ เพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ – 10 May
วว. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
วว. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
Design Thinking For Researcher มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเป็นรูปธรรม – ซึ่งจัดโดย 10 May
ปลัดกระทรวง อว., ปลัดกระทรวง ศธ. เข้าร่วมการประชุมนานาชาติระดับรัฐมนตรีและผู้บริหารนโยบายด้านการศึกษา The Education World Forum – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ของสหราชอาณาจักร The Rt Hon Gillian Keegan MP เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติ The Education World Forum 2023 นี้ ที่ Queen Elizabeth II Centre กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566 โดยได้กล่าวถึงความสำคัญของการบริหารจัดการการศึกษา
วว. / วช. ลงพื้นที่สมุย KICK OFF
วว. / วช. ลงพื้นที่สมุย KICK OFF
โครงการศูนย์ BCG Farming ต้นแบบเพื่อการสร้างชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนระยะที่ 2 – โครงการศูนย์ BCG Farming 10 May
วว.ร่วมรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ
วว.ร่วมรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ
– อนึ่ง วว. เป็นหน่วยงานที่มีความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) 09 May
วช. ผนึกกำลังภาคเอกชน ต่อยอดงานวิจัยสู่นวัตกรรม
วช. ผนึกกำลังภาคเอกชน ต่อยอดงานวิจัยสู่นวัตกรรม
Smoke Watch แอปพลิเคชันแจ้งเตือนไฟป่า แก้ปัญหาการเผาในที่โล่งสำหรับภาคเหนือตอนบน – ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง 03 May
วว. / มทร.ธัญบุรี / University
วว. / มทร.ธัญบุรี / University
of Geneva หารือความร่วมมือวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน – โอกาสนี้ ผู้ว่าการ วว. 02 May
อว. นำงานวิจัยเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
อว. นำงานวิจัยเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
พลิกฟื้น ตลาดร้อยปี คลอง 12 พร้อมพัฒนารูปแบบสภาผู้นำเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน – โดยมี 02 May
วว. คว้ารางวัลชนะเลิศ SILVER MEDAL
วว. คว้ารางวัลชนะเลิศ SILVER MEDAL
& BRONZE MEDAL ณ งานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา ครั้งที่ 48 ผลงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/เวชสำอาง 02 May