ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ | newswit

วว.ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน OTOP
วว.ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน OTOP
Midyear 2024 หลากหลายผลิตภัณฑ์ สีสันภูมิปัญญาไทย – โดยในปีนี้ วว. จะนำผลงานการวิจัยและพัฒนา 27 May
วว. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ฉลองครบรอบ
วว. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ฉลองครบรอบ
61 ปีการดำเนินงาน พัฒนาเศรษฐกิจ/สังคมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม – โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร วว. 27 May
วว. ได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยงานประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของหม้อน้ำ...แห่งแรกของประเทศไทย
วว. ได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยงานประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของหม้อน้ำ...แห่งแรกของประเทศไทย
– ทั้งนี้ "หม้อน้ำ" เป็นตัวต้นกำลังในโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้หม้อไอน้ำประมาณ 5,000 ลูก 24 May
61 ปี วว. ขับเคลื่อน วทน. สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ
61 ปี วว. ขับเคลื่อน วทน. สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ
สร้างรายได้ชุมชนและประเทศชาติ – วว. มุ่งเน้นการสร้าง ระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) และโครงสร?างพื้นฐาน 23 May
วว. เตรียมโชว์ผลงานวิจัยพัฒนา
วว. เตรียมโชว์ผลงานวิจัยพัฒนา
บริการ วทน. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ @ ProPak Asia 2024 งานแสดงเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต 23 May
วว. ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG
วว. ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG
เชิญร่วมสัมมนา ฟรี! การสร้างองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย เพื่อการผลิตดอกไม้กินได้ สู่ผู้บริโภค – 20 May
วว.เชิญชวนร่วมสัมมนาออนไลน์ ฟรี!
วว.เชิญชวนร่วมสัมมนาออนไลน์ ฟรี!
ทำความรู้จัก CFO & CFP ก่อนลงมือทำ – 1) ทำความรู้จักกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 2) 17 May
วว. จัดอบรมหลักสูตร ขนมอบจากโปรตีนพืช
วว. จัดอบรมหลักสูตร ขนมอบจากโปรตีนพืช
: ขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพ – เนื้อหาหลักสูตรมุ่งเสริมสร้างทักษะการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ Plant Base Snack 15 May
รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ และคณะบอร์ด
รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ และคณะบอร์ด
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน วว. ณ จังหวัดเพชรบุรี – 14 May
วว. บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
วว. บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี – 09 May
วว. โดย สถานีวิจัยลำตะคอง /มทร.อีสาน
วว. โดย สถานีวิจัยลำตะคอง /มทร.อีสาน
จัดฝึกอบรม ฟรี! การประยุกต์ใช้ Internet of things (IoT) เพื่อการผลิตพืชผักในโรงเรือน – 07 May
วว. ระดมความคิดเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน
วว. ระดมความคิดเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน
กำหนดแนวทางนำ วทน. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ/สังคมของประเทศ – รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ กล่าวว่า กระทรวง อว. 30 Apr
วว. ผนึกกำลัง สถาบันมาตรวิทยา
วว. ผนึกกำลัง สถาบันมาตรวิทยา
ยกระดับหน่วยวัดแห่งชาติสาขาเคมี มุ่งส่งเสริม/ยกระดับด้านบริการส่งออกของไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย วทน. – 30 Apr
วว. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา
วว. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ – 30 Apr
วว. ต้อนรับสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน
วว. ต้อนรับสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน
ในโอกาสเยี่ยมชมภารกิจพัฒนาศักยภาพ SMEs – 29 Apr
วว. พัฒนากระบวนการฆ่าเชื้อดินจอมปลวกเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาไข่เค็มต้มสุก
วว. พัฒนากระบวนการฆ่าเชื้อดินจอมปลวกเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาไข่เค็มต้มสุก
– ทั้งนี้ วว. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตดังกล่าวให้แก่กลุ่มไข่เค็มบ้านขุนภูมิ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  29 Apr
วว. /สปอว. /APCTT จัด Workshop
วว. /สปอว. /APCTT จัด Workshop
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน – โดยกิจกรรมดังกล่าว  วว. 26 Apr
วว.นำคณะ APCTT เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
วว.นำคณะ APCTT เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืนฯ ศึกษาดูงาน @ ตาลเดี่ยวโมเดล จังหวัดสระบุรี – 26 Apr
วว. เสริมแกร่งผู้ประกอบการ จัด
วว. เสริมแกร่งผู้ประกอบการ จัด
Intensive Course การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงและเทคนิคการยืดอายุผลิตภัณฑ์ – 26 Apr
วว. โดย สถานีวิจัยลำตะคอง จัดกิจกรรมต้อนรับปิดเทอม
วว. โดย สถานีวิจัยลำตะคอง จัดกิจกรรมต้อนรับปิดเทอม
ยอดนักสืบ...โลกแมลง รุ่นที่ 1 – เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2567  25 Apr
วว. จับมือ คูโบต้า หนุนภาคเกษตร
วว. จับมือ คูโบต้า หนุนภาคเกษตร
ชูความสำเร็จผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกดอกไม้ตัดดอกด้วยเครื่องจักรกล – ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า 25 Apr
วว. โดย สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชและพันธมิตร
วว. โดย สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชและพันธมิตร
จัดโปรแกรมพิเศษช่วงปิดเทอม เพื่อผลิต นักปักษีวิทยารุ่นเยาว์ รุ่นที่ 1 – ทั้งนี้ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช 23 Apr
วว. ให้บริการทดสอบของอัตราส่วนไอโซโทปของธาตุ
วว. ให้บริการทดสอบของอัตราส่วนไอโซโทปของธาตุ
ด้วยเครื่องไอโซโทปเรโชแมสสเปคโตรเมตรี – 19 Apr
วว. โชว์นวัตกรรมจัดการสิ่งแวดล้อม
วว. โชว์นวัตกรรมจัดการสิ่งแวดล้อม
/ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ในงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส – นวัตกรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม นำเสนอ 18 Apr
วว. ผนึกกำลังหน่วยงานเครือข่าย
วว. ผนึกกำลังหน่วยงานเครือข่าย
พัฒนาเชื่อมโยงการค้า ตลาด วิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน – โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน 11 Apr
วว. ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
วว. ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง – ทั้งนี้ วว. ได้ขึ้นทะเบียนฯ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2543 09 Apr
วว. โดย สถานีวิจัยลำตะคอง บริการ
วว. โดย สถานีวิจัยลำตะคอง บริการ
จุดพักรถ...พักผ่อน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 8 - 14 เมษายน 2567 – ทั้งนี้ สถานีวิจัยลำตะคอง วว. 04 Apr
วว. ร่วมหารือ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว. ร่วมหารือ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต้นแบบบัณฑิตปริญญาเอกสมรรถนะสูงด้าน วทน. – อนึ่ง วว. และคณะวิทยาศาสตร์ 03 Apr