ข่าวประชาสัมพันธ์ไฟป่า | newswit

SYS เหล็กไทย หัวใจกรีน สานต่อโครงการปลูกป่าประชาอาสา
SYS เหล็กไทย หัวใจกรีน สานต่อโครงการปลูกป่าประชาอาสา
เดินหน้าขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืน – 20 Sep
เครือซีพีพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือต่อเนื่อง
เครือซีพีพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือต่อเนื่อง
ผนึกกำลังทุกภาคส่วนปกป้องฟื้นฟูป่าต้นน้ำปิง วัง ยม น่าน ร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าภาคเหนือ – 06 Sep
Smart Suit ชุดกันไฟไฮเทค เซฟชีวิตเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า
Smart Suit ชุดกันไฟไฮเทค เซฟชีวิตเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า
ผลงานนิสิตวิศวฯ จุฬาฯ คว้ารางวัลระดับโลก – ในช่วงหลายปีมานี้ ประเทศไทยและหลายพื้นที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาไฟป่า 22 Aug
ผลวิจัยใหม่ชี้ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในยุคน้ำแข็งสูญพันธุ์เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มนุษย์ และไฟป่า – การศึกษาดังกล่าวซึ่งผ่านการทำพิชญพิจารณ์ (Peer review) และตีพิมพ์ลงในวารสารไซเอินซ์ (Science) ได้นำเสนอมุมมองใหม่ต่อข้อถกเถียงทางวิทยาศาสตร์ที่กินเวลานานหลายทศวรรษว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งล่าสุดของโลก โดยงานวิจัยนี้ใช้หลักฐานสนับสนุนจากการระบุอายุที่แน่นอนของซากดึกดำบรรพ์ที่อยู่ในบ่อน้ำมันดินลาเบรอา
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่า
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่า
แก่สมาคมเพื่อการเรียนรู้ป่าชุมชน จ. ลำปาง – 05 Jul
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่
16 (เชียงใหม่) ร่วมกับ รพ.ลานนา ตรวจสุขภาพฯ ห่วงใย..คนสู้ไฟป่า – 17 May
วช. ผนึกกำลังภาคเอกชน ต่อยอดงานวิจัยสู่นวัตกรรม
วช. ผนึกกำลังภาคเอกชน ต่อยอดงานวิจัยสู่นวัตกรรม
Smoke Watch แอปพลิเคชันแจ้งเตือนไฟป่า แก้ปัญหาการเผาในที่โล่งสำหรับภาคเหนือตอนบน – ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง 03 May
สวพส. จับมือ อปท. เร่งป้องกันไฟป่าและแนะแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาว
สวพส. จับมือ อปท. เร่งป้องกันไฟป่าและแนะแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาว
– สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ดำเนินงานในพื้นที่สูงส่วนใหญ่ของประเทศไทย 27 Apr
เครือซีพี - มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
เครือซีพี - มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
เดินหน้ามอบน้ำดื่ม CP เสริมสร้างกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่แก้ปัญหาเร่งด่วน ป้องกันไฟป่า - PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง จ.เชียงใหม่ 03 Apr
มูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมบรรเทาปัญหาฝุ่นพิษ
มูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมบรรเทาปัญหาฝุ่นพิษ
มอบเงินสนับสนุนโครงการแก้ปัญหาไฟป่าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา เชียงใหม่ – 28 Mar
เครือซีพี - มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
เครือซีพี - มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
และมูลนิธิพุทธรักษา มอบวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือป้องกัน-ดับไฟป่า หนุนภารกิจเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ – เมื่อเร็ว ๆ นี้ 24 Mar
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
ห่วงใยสถานการณ์ไฟป่า อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ มอบน้ำดื่มสนับสนุนภารกิจเจ้าหน้าที่ป้องกันไฟป่า – เมื่อเร็ว ๆ นี้ 15 Mar
โรงพยาบาลลานนา ร่วมงานเสวนาให้ความรู้เรื่อง
โรงพยาบาลลานนา ร่วมงานเสวนาให้ความรู้เรื่อง
หมอกควันและไฟป่า : สถานการณ์และแนวทางการรับมือ เพื่อความอยู่รอดของชาวเชียงใหม่ – เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 14 Mar
PLT ส่งต่อความห่วงใย มอบรองเท้า
PLT ส่งต่อความห่วงใย มอบรองเท้า
สตั๊ดดอย เพื่ออาสาดับไฟป่า จ.เชียงราย – นายฐกฤต ฉิมตะวัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ 09 Mar
ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ ร่วมกับ
ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ ร่วมกับ
ดร. ไฮจีน สนับสนุนภาคีเครือข่ายสภาลมหายใจเชียงใหม่ มอบของให้ชุมชนดอยสุเทพป้องกันไฟป่า – เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 03 Feb
บางจากฯ สนับสนุนบัตรเติมน้ำมันสำหรับโครงการ
บางจากฯ สนับสนุนบัตรเติมน้ำมันสำหรับโครงการ
แก่งปิงอารักษ์ ป้องกันไฟป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ – 06 Dec
รายงานล่าสุดชี้ไฟป่าที่เพิ่มขึ้นเป็นความเสี่ยงถาวรต่อตลาดคาร์บอนทั่วโลก – ดาวน์โหลดรายงานสมุดปกขาวฉบับเต็มได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1IJkcNgP-rDoJAvDuLyYh3kd6yChzAGTT/viewเมืองชาร์มเอลชีค ประเทศอียิปต์ (16 พฤศจิกายน 2565)การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP27) กำลังจัดขึ้นที่เมืองชาร์มเอลชีค ประเทศอียิปต์
อว. เดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจก นำร่อง
อว. เดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจก นำร่อง
สระบุรีแซนด์บ็อกซ์ ต้นแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และ แม่เมาะโมเดล สร้างระบบเมืองน่าอยู่เชิงนิเวศน์ 30 Sep
SYS เหล็กไทย หัวใจกรีน เดินหน้าอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
SYS เหล็กไทย หัวใจกรีน เดินหน้าอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
ป้องกันไฟป่า - ภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืน – "การอนุรักษ์ป่าไม้ Sep 2022
เมืองไทยประกันชีวิต มอบเครื่องเป่าลมสร้างแนวกันไฟป่า
เมืองไทยประกันชีวิต มอบเครื่องเป่าลมสร้างแนวกันไฟป่า
แก่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) – Apr 2022
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม่
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม่
ขึ้นบินปฏิบัติการบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บ และบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ – ด้านนายรัฐกร Apr 2022
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัลด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัลด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
จากโครงการลดปัญหาฝุ่น PM2.5 จากไฟป่าในอุทยานแห่งชาติแม่ปิง – พงศ์วิวัฒน์ กู่กิจวัฒนา ปฏิภาณ สุวรรณกิจยินดี ศุภณัฐ Apr 2022
สวพส. นำองค์ความรู้จากโครงการหลวงสู่ชุมชนพื้นที่สูง
สวพส. นำองค์ความรู้จากโครงการหลวงสู่ชุมชนพื้นที่สูง
ลดจุด Hotspot เพิ่มพื้นที่สีเขียว ทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม – นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ Feb 2022
ซีพี-เมจิ มอบอุปกรณ์ป้องกันและดับไฟป่า
ซีพี-เมจิ มอบอุปกรณ์ป้องกันและดับไฟป่า
สนับสนุนกรมอุทยานแห่งชาติฯ ดูแลทรัพยากรป่าไม้ของชาติ – บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ร่วมกับ Jan 2022
เอสซีจี เคมิคอลส์ เดินหน้าขับเคลื่อน
เอสซีจี เคมิคอลส์ เดินหน้าขับเคลื่อน
ESG ชูเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอบโจทย์ภาวะโลกร้อน เพื่อโลกยั่งยืน – ภาคธุรกิจเร่งเดินหน้า Nov 2021
Tsinghua SIGS พัฒนาเทคนิคการผกผันการปล่อยคาร์บอนด้วยดาวเทียม
Tsinghua SIGS พัฒนาเทคนิคการผกผันการปล่อยคาร์บอนด้วยดาวเทียม
เพื่อหาสาเหตุเบื้องหลังแนวโน้มการปล่อยคาร์บอนของไฟป่าทั่วโลก – ดาวเทียมตรวจพบว่า Oct 2021
บี.กริม เรียลเอสเตท สนับสนุน เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล
บี.กริม เรียลเอสเตท สนับสนุน เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล
ชูพลังงานหมุนเวียน ลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน – "โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม Sep 2021
GED ร่วมสู้วิกฤติฝุ่น PM 2.5 สนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่าพร้อมเวชภัณฑ์
GED ร่วมสู้วิกฤติฝุ่น PM 2.5 สนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่าพร้อมเวชภัณฑ์
4 อำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ – ท่ามกลางสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในพื้นที่ภาคเหนือ Mar 2021