ข่าวประชาสัมพันธ์แข่งขันทักษะวิชาชีพ | newswit

ไดกิ้น สานต่อวิสัยทัศน์ยกระดับทักษะนักเรียนอาชีวะ
ไดกิ้น สานต่อวิสัยทัศน์ยกระดับทักษะนักเรียนอาชีวะ
ผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประจำปีการศึกษา 66 – คุณเพชร กรมแสง 07 Dec
CoTH SPU เปิดเวทีประลองทักษะวิชาชีพการบริการ
CoTH SPU เปิดเวทีประลองทักษะวิชาชีพการบริการ
SPU Hospitality Spectacular & Experience 2023: Soft Power Driving to Sustainability คืนถิ่นแดนสยาม – 30 Nov
ไดกิ้น…ต้อนรับคณะทำงานและผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ไดกิ้น…ต้อนรับคณะทำงานและผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ
พร้อมมอบรางวัล ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่ผู้ชนะ – นายบุญทวี คำแหง Feb 2023
ไดกิ้น.....ต้อนรับคณะทำงานและผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ไดกิ้น.....ต้อนรับคณะทำงานและผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2565 – Jan 2023
วิทยาลัยอาชีวศึกษา พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษา พระนครศรีอยุธยา
ทักษะเจ๋ง! คว้ารางวัลชนะเลิศ FLAIR BARTENDER การแข่งขัน SPU HOSPITALITY COMPETITION 2022 – Dec 2022
ปรบมือรัวๆ! DEK การโรงแรมฯ SPU
ปรบมือรัวๆ! DEK การโรงแรมฯ SPU
โชว์ทักษะความสามารถ คว้ารางวัล ขวัญใจSocial (TikTok ) การแข่งขันทักษะวิชาชีพภาคอุตสาหกรรมการบริการฯ 2565 – Mar 2022
พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน – Dec 2021
TNP ร่วมเป็นกรรมการ การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ
TNP ร่วมเป็นกรรมการ การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย – Apr 2021
อาชีวศึกษาเอกชน แข่งทักษะวิชาชีพเฟ้นหาสุดยอดฝีมือ
อาชีวศึกษาเอกชน แข่งทักษะวิชาชีพเฟ้นหาสุดยอดฝีมือ
– เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า การจัดงานครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเฟ้นหาสุดยอดฝีมืออาชีวะแล้ว Feb 2020
สอศ.จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวะสร้างช่างฝีมือ
สอศ.จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวะสร้างช่างฝีมือ
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 – นายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ Excellent Center สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Jan 2020
อาชีวะจัดแถลงข่าว อวท.ระดับชาติ
อาชีวะจัดแถลงข่าว อวท.ระดับชาติ
ครั้งที่ 29 – ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง กล่าวว่า Jan 2020
ภาพข่าว: อาชีวะจัดมหกรรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ภาพข่าว: อาชีวะจัดมหกรรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ
– นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า งานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา Dec 2019
“อาชีวะจัดงานองค์การนักวิชาชีพ
“อาชีวะจัดงานองค์การนักวิชาชีพ
ภาคกลาง เสริมสร้างผู้เรียน เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข” – นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Nov 2019
มรภ.สงขลา เจ้าภาพแข่งทักษะวิชาชีพ
มรภ.สงขลา เจ้าภาพแข่งทักษะวิชาชีพ
เครือข่ายเกษตรราชภัฏ ครั้งที่ 5 – ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) Feb 2019
ราชมงคลพระนคร จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการแกะสลัก
ราชมงคลพระนคร จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการแกะสลัก
ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี – ผู้สนใจส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 14 มกราคม 2562 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Jan 2019
ราชมงคลพระนคร จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี
ราชมงคลพระนคร จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี
ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ – Jan 2019
ภาพข่าว: เหรียญทอง “กีต้าร์คลาสสิค”
ภาพข่าว: เหรียญทอง “กีต้าร์คลาสสิค”
นักเรียนเก่งสุพรรณบุรี โชว์ความสัมฤทธิ์ผลดนตรีศึกษา YAMAHA ดีที่สุดในเมืองไทย – May 2018
ภาพข่าว: ยามาฮ่าจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ภาพข่าว: ยามาฮ่าจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชารถจักรยานยนต์ ระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานฯ – Apr 2018
ภาพข่าว: ยามาฮ่าจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ภาพข่าว: ยามาฮ่าจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชารถจักรยานยนต์ ระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานฯ – Apr 2018
เด็กโลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ชลบุรี
เด็กโลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ชลบุรี
เปิดประสบการณ์! ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ครั้งที่ 2 พร้อมกวาด 2 รางวัลชมเชย – โดยการแข่งขัน Mar 2018
เด็กการท่องเที่ยวฯ ศรีปทุม ชลบุรี
เด็กการท่องเที่ยวฯ ศรีปทุม ชลบุรี
โชว์ทักษะมัคคุเทศก์! คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ แข่งขันทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยว ระดับอุดมศึกษา ปีที่3 – Feb 2018
เปิดรับสมัครแล้วกับ โครงการ “เฟ้นหาเด็กอาชีวะ
เปิดรับสมัครแล้วกับ โครงการ “เฟ้นหาเด็กอาชีวะ
สุดยอดฝีมือไทยแลนด์” Thailand’s Best Skills(R) การแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฟ้นหาสุดยอดอาชีวะไทย – Jul 2016
“ต้นน้ำ” วิศว์รุตม์ คุณวโรตม์
“ต้นน้ำ” วิศว์รุตม์ คุณวโรตม์
เด็กเก่งโรงเรียนดนตรียามาฮ่า สุพรรณบุรี คว้าเกียรติบัตรเหรียญทอง – Apr 2016
ภาพข่าว: ยามาฮ่าร่วมเปิดศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคยามาฮ่า และร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 –