ยามาฮ่าจัดการแข่งขันเพิ่มทักษะสาขาวิชาช่างยนต์นักศึกษาอาชีวะเอกชน ชิงถ้วยพระราชทาน พร้อมทุนการศึกษารวม 6 หมื่นบาท

21 Apr 2023

มร.ทัตสึยะ โนซากิ ประธานกรรมการบริหาร นายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับ ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชารถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ระดับประเทศรอบสุดท้าย 30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อเป็นการต่อยอดให้กับนักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกถึงศักยภาพ ความรู้ความสามารถด้านวิชาการ รวมถึงวิเคราะแก้ไขปัญหารถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ซึ่งจะทำการแข่งขันด้วยกัน 6 สถานีการแข่งขันดังนี้ 1. สถานีทดสอบพื้นฐานวงจรไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ YAMAHA FINN 2. สถานีงานบำรุงรักษาชุดฝาสูบรถจักรยานยนต์ YAMAHA NMAX 3. สถานีงานบำรุงรักษาระบบส่งกำลัง YAMAHA FINN 4. สถานีทฤษฎีเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า 5. สถานีงานบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ตามระยะ YAMAHA FINN 6. สถานีงานวิเคราะห์ปัญหารถจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด YAMAHA Grand Filano โดยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชารถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ระดับประเทศรอบสุดท้าย มีขึ้น ณ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ถ.เทพรัตน เมื่อเร็วๆ นี้

ยามาฮ่าจัดการแข่งขันเพิ่มทักษะสาขาวิชาช่างยนต์นักศึกษาอาชีวะเอกชน ชิงถ้วยพระราชทาน พร้อมทุนการศึกษารวม 6 หมื่นบาท

ยามาฮ่าจัดการแข่งขันเพิ่มทักษะสาขาวิชาช่างยนต์นักศึกษาอาชีวะเอกชน ชิงถ้วยพระราชทาน พร้อมทุนการศึกษารวม 6 หมื่นบาท