วิทยาลัยอาชีวศึกษา พระนครศรีอยุธยา ทักษะเจ๋ง! คว้ารางวัลชนะเลิศ FLAIR BARTENDER การแข่งขัน SPU HOSPITALITY COMPETITION 2022

02 Dec 2022

จบลงไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการ SPU HOSPITALITY COMPETITION 2022 กิจกรรมสุดจึ้ง ที่จัดโดยสาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านอุตสาหกรรมการบริการ เวทีการประกวดสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา คลื่นลูกใหม่ ที่ต้องการก้าวสู่เวทีความเป็นมืออาชีพด้านการบริการ ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก "คุณหมู" ธาดา แสงกำพลี BAR DIRECTOR ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปีในวงการบาร์เทนเดอร์ มืออาชีพจาก BAR ANGEL GROUP มาร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน ณ เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ ชั้น 1 โซน A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

วิทยาลัยอาชีวศึกษา พระนครศรีอยุธยา ทักษะเจ๋ง! คว้ารางวัลชนะเลิศ FLAIR BARTENDER การแข่งขัน SPU HOSPITALITY COMPETITION 2022

สำหรับผลการแข่งขันปรากฎว่า รางวัล "ชนะเลิศ" FLAIR BARTENDER
ได้แก่ นายวรพล จงเสริมกลาง จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา พระนครศรีอยุธยา

รางวัล "รองชนะเลิศอันดับ1" FLAIR BARTENDER
ได้แก่ นายอุชุกร สุพักตร์วิบูลย์ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา พระนครศรีอยุธยา

รางวัล "รองชนะเลิศอันดับ2" FLAIR BARTENDER
ได้แก่ นายธรรมวุฒิ ทิวสัมฤทธิ์ จากวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

และ รางวัล "FLAIR ROOKIE" FLAIR BARTENDER
ได้แก่ นางสาวศิริลักษณ์ โตตาบ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์

รางวัล "BES COCKTAIL" FLAIR BARTENDER
ได้แก่ นางสาวกัญญาพัชร เด่นคุณานนท์ จากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ซึ่งวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ต้องขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมน้องๆจากสถาบันการศึกษาต่างๆที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้ทุกคน และสำหรับน้องๆที่พลาดรางวัลในครั้งนี้ก็ไม่ต้องเสียใจ ขอให้หมั่นฝึกฝนกันต่อไป

สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นเวทีให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ นักศึกษาระดับอาชีวะศึกษา ได้มีเวทีสำหรับการแสดงออกซึ่งความรู้และทักษะความสามารถในด้านการเป็นบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ (การผสมเครื่องดื่มประกอบลีลา) และเพื่อเป็นการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนทักษะ เพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถให้กับนักศึกษาและผู้สนใจในกิจกรรมการเรียนรู้ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพความสามัคคีและให้การช่วยเหลือที่ดีต่อกันของนักศึกษา เกี่ยวกับงานบริการในธุรกิจโรงแรม พร้อมยกระดับในด้านอาหารและเครื่องดื่มไปสู่ระดับสากลต่อไปในอนาคต

และสุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับสากล พร้อมสร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ "UFC Refresh" และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้องๆ จะได้รับประสบการณ์อันสำคัญเพื่อนำไปต่อยอดสู่การทำงานในสายธุรกิจบริการต่อไปในอนาคตแล้วพบกันใหม่กับการแข่งขันในปีหน้า จะเป็นวันไหน รูปแบบอย่างไร อย่าลืมคอยติดตามกันนะครับ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษา พระนครศรีอยุธยา ทักษะเจ๋ง! คว้ารางวัลชนะเลิศ FLAIR BARTENDER การแข่งขัน SPU HOSPITALITY COMPETITION 2022