เด็กโลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ชลบุรี เปิดประสบการณ์! ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ครั้งที่ 2 พร้อมกวาด 2 รางวัลชมเชย

15 Mar 2018
คณาจารย์คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นำนักศึกษาเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ "การแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ครั้งที่ 2 (The Smart Logistics Practices Award 2018) ในงานจักรพงษ์วิชาการ " ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
เด็กโลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ชลบุรี เปิดประสบการณ์! ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ครั้งที่ 2 พร้อมกวาด 2 รางวัลชมเชย

โดยการแข่งขัน ประกอบด้วยการแข่งขันออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Drop Test) และเกมส์สถานการณ์จำลองโซ่อุปทาน (Beer Game) ซึ่งผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีได้รับรางวัลชมเชย 2 รางวัล โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จากมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนด้านโลจิสติกส์จำนวนมาก

เด็กโลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ชลบุรี เปิดประสบการณ์! ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ครั้งที่ 2 พร้อมกวาด 2 รางวัลชมเชย เด็กโลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ชลบุรี เปิดประสบการณ์! ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ครั้งที่ 2 พร้อมกวาด 2 รางวัลชมเชย