ไดกิ้น…มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับภาคประจำปีการศึกษา 2565

14 Dec 2022

นายสุรนันท์ วิชัย ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย นายเพชร กรมแสง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด เป็นผู้มอบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2565 รางวัลชนะเลิศ นายธีรวัฒน์ แนมนิล จากวิทยาลัยเทคนิคระยอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายสมพงษ์ ริท จากวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายณัฐพงศ์ คำภูแก้ว จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบซึ่งผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลการแข่งขันในระดับภาคนี้ จะเข้าไปแข่งขันในระดับชาติต่อไป โดยกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพเป็นกิจกรรมที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้การสนับสนุนและจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวะ ได้นำความรู้ที่ได้ศึกษา มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและสามารถนำไปต่อยอดหลังสำเร็จการศึกษา

ไดกิ้น…มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับภาคประจำปีการศึกษา 2565

ไดกิ้น…มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับภาคประจำปีการศึกษา 2565