ข่าวประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ | newswit

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
รับมอบตราสัญลักษณ์ มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว – Jul 2020
“เที่ยวสวนพฤกษ์สุขใจไร้โควิด”
“เที่ยวสวนพฤกษ์สุขใจไร้โควิด”
– โดยสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้ผ่านการตรวจประเมินและได้รับตราสัญลักษณ์ SHA Jul 2020
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดให้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ในสังกัด
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดให้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ในสังกัด
ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 – โดยในระหว่างวันที่ 19 – 31 พฤษภาคม 2563 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ May 2020
แจ้งปิดสวนพฤกษศาสตร์ในสังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์
แจ้งปิดสวนพฤกษศาสตร์ในสังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์
เป็นการชั่วคราวไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย – Apr 2020
เชิญเที่ยวงาน “Chiangmai Flora
เชิญเที่ยวงาน “Chiangmai Flora
2019” ภายใต้คอนเซ็ป “The Oasis of Chiangmai” – Oct 2019
งาน “Chiangmai Flora 2019 : The
งาน “Chiangmai Flora 2019 : The
Oasis Of Chiangmai” – ตื่นตาตื่นใจกับกี่ผสมผสานเทคนิคม่านน้ำตัวอักษรสุดไฮเทคสูงกว่า 6 เมตรภายในศูนย์การค้า, Oct 2019
อ.ส.พ. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
อ.ส.พ. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี พร้อมเปิดเส้นทางประวัติศาสตร์ตามรอยเสด็จฯ – ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย Apr 2019
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ – Jan 2019
ภาพข่าว: ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ภาพข่าว: ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ – Dec 2018
งานวันเกษตรและของดีตำบลโป่งแยง
งานวันเกษตรและของดีตำบลโป่งแยง
ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 – Dec 2018
ภาพข่าว: เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ภาพข่าว: เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
– เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นำคณะผู้บริหารระดับสูง จาก Aug 2018
สวนพฤกษศาสตร์ฯ รับมอบ “คิง เพาเวอร์
สวนพฤกษศาสตร์ฯ รับมอบ “คิง เพาเวอร์
ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย สุขา สุขใจ” เป็นแห่งแรก – Apr 2018
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ลงนามข้อตกลงทางวิชาการ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ลงนามข้อตกลงทางวิชาการ
“ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์ วิจัย และใช้ประโยชน์” กับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ Mar 2018
เชิญร่วมกิจกรรม “Flower of love
เชิญร่วมกิจกรรม “Flower of love
in the garden” ถ่ายภาพคู่ดอกไม้ในสวนแห่งรัก – โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 Feb 2018
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นผู้แทนสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นผู้แทนสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
รับมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานสนับสนุนการจัดนิทรรศการไม้ดอกไม้ประดับ – Feb 2018
เยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช
เยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช
ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ – Jan 2018
รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก
รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก
นำคณะนักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 63 เข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช Jan 2018