งานวันเกษตรและของดีตำบลโป่งแยง ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561

03 Dec 2018
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการทางพฤกษศาสตร์ ร่วมจัดบูธนิทรรศการเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์และจัดกิจกรรมกดไลค์แฟนเพจ เฟสบุคองค์การสวนพฤกษศาสตร์และสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร้อมกับแจกต้นกล้ากล้วยไม้ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำไปเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ ภายในงานวันเกษตรและของดีตำบลโป่งแยง ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 โดยมีนายชัยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ นายอำเภอแม่ริมเป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการแสดงของชนเผ่า ตลาดประชารัฐ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
งานวันเกษตรและของดีตำบลโป่งแยง ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561