องค์การสวนพฤกษศาสตร์ฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับอากาศลดวิกฤตหมอกควันในพื้นที่

18 Mar 2019
นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ นำบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ทำการฉีดพ่นละอองน้ำ รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่และบริเวณรอบสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับอากาศลดวิกฤตหมอกควันในพื้นที่ ตามที่จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเชิญชวน "ชาวเชียงใหม่ ร่วมใจ ไล่หมอกควัน" พร้อมกันทั่วทั้งจังหวัด โอกาสนี้ องค์การฯ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบน้ำบริเวณลานด้านข้างสะพานทางเข้าสวนพฤกษศาสตร์ฯ เพื่อสนับสนุนให้กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง สามารถมารับน้ำไปใช้ฉีดพ่นลดปัญหาหมอกควันหรือในสภาวะฉุกเฉินอีกด้วย
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับอากาศลดวิกฤตหมอกควันในพื้นที่