ข่าวประชาสัมพันธ์สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก | newswit

World Oral Health Day วันสุขภาพช่องปากโลก...
World Oral Health Day วันสุขภาพช่องปากโลก...
ชวนมาดูแลช่องปาก – วันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสุขภาพช่องปากโลก (World Oral Health Day) 20 Mar
สมาพันธ์ทันตแพทย์โลกจัดประชุมออนไลน์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก มุ่งส่งเสริมแนวปฏิบัติทางทันตกรรมที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น – สืบเนื่องจากความสำเร็จอย่างดงามของโครงการความยั่งยืนทางทันตกรรมตลอดสองปีที่ผ่านมา ทางสมาพันธ์ทันตแพทย์โลกมีความภูมิใจที่ได้จัดการประชุมสุดยอดออนไลน์ครั้งนี้ภายใต้โครงการระยะที่สอง โดยการประชุมสุดยอดจะมีการนำเสนอกรณีศึกษาที่น่าสนใจ แนวคิดสร้างสรรค์ และโครงการวิจัยมากมาย
สมาพันธ์ทันตแพทย์โลกวอนผู้นำทั่วโลกให้ความสำคัญกับการรับมือโรคในช่องปากในการประชุมสุขภาพครั้งใหญ่ของสหประชาชาติ – - ดูรูปภาพได้ที่ AP Images (http://www.apimages.com) -เนื่องในวันทันตสาธารณสุขโลก (World Oral Health Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 20 มีนาคมของทุกปี สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI World Dental Federation) ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ และหน่วยงานด้านสุขภาพทั่วโลก หันมาให้ความสำคัญกับการรับมือโรคในช่องปาก ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี
สมาพันธ์ทันตแพทย์โลกเปิดตัวชุดเครื่องมือแนะนำวิธีการสร้างความยั่งยืนทางทันตกรรม – สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI World Dental Federation) ประกาศเปิดตัวชุดเครื่องมือเพื่อทันตกรรมที่ยั่งยืน (Toolkit for Sustainable Dentistry) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทางทันตกรรมเข้าใจว่าสามารถทำอย่างไรได้บ้างเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งนี้
สมาพันธ์ทันตแพทย์โลกประกาศแถลงการณ์ฉันทามติว่าด้วยการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างยั่งยืน – - ดูภาพได้ที่เว็บไซต์ AP Images (http://www.apimages.com) -สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI World Dental Federation) ประกาศแถลงการณ์ฉันทามติว่าด้วยการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม (Consensus Statement on Environmentally Sustainable Oral Healthcare) เป็นครั้งแรก โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้วงการทันตกรรมใช้แนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
สมาพันธ์ทันตแพทย์โลกเตรียมจัดงานสัมมนาออนไลน์ ชูบทบาทนวัตกรรมในการยกระดับสุขภาพช่องปาก – วันทันตสาธารณสุขโลก ตรงกับวันที่ 20 มีนาคมของทุกปี สำหรับปี 2565 นี้มีการจัดแคมเปญ Be Proud of your Mouth for your happiness and well-being (ภูมิใจในช่องปากของคุณ เพื่อความสุขและสุขภาวะ) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของหลายภาคส่วนในการรับมือกับโรคเกี่ยวกับช่องปาก ในโอกาสนี้
สมาพันธ์ทันตแพทย์โลกจัดกิจกรรมเนื่องในวันทันตสาธารณสุขโลก ชวนทุกคนแชร์ไอเดียดูแลสุขภาพช่องปาก – เนื่องในวันทันตสาธารณสุขโลก (World Oral Health Day) ประจำปี 2565 สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI World Dental Federation) ขอเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเมาท์พราวด์แชลเลนจ์ หรือ #MouthProudChallenge และตั้งปณิธานว่าจะให้ความสำคัญกับสุขภาพช่องปาก ด้วยการบันทึกภาพการดูแลสุขภาพช่องปากโดยใช้เทมเพลตสำหรับทำโปสเตอร์
สมาพันธ์ทันตแพทย์โลกเผยการจ่ายยาปฏิชีวนะเพื่อการรักษาทางทันตกรรมเพิ่มขึ้น 22% ในอังกฤษช่วงปีแรกที่โควิด-19 ระบาด – การจ่ายยาปฏิชีวนะเพื่อการรักษาทางทันตกรรมเพิ่มขึ้นกว่า 20% ในปี 2563 เนื่องจากข้อจำกัดในสถานการณ์โควิด-19 หลังการจ่ายยาปฏิชีวนะลดลงต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี โดยทันตกรรมเป็นภาคส่วนเดียวภายใต้บริการสุขภาพแห่งชาติ (National Health Service) ซึ่งได้รับงบประมาณจากรัฐบาลอังกฤษ ที่มีการจ่ายยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ้น
สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก จับมือ Smile Train เปิดตัวแหล่งข้อมูลใหม่ มุ่งยกระดับการดูแลเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ – ทุก ๆ 3 นาทีจะมีเด็กทั่วโลกเกิดมาพร้อมภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ หรือเท่ากับเด็ก 540 คนต่อวัน โดยเด็กที่มีภาวะดังกล่าวมักมีปัญหาในการกิน หายใจ ได้ยิน พูด และเติบโต ด้วยเหตุนี้ สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI World Dental Federation: FDI) จึงได้จับมือกับองค์กร Smile Train
สมาพันธ์ทันตแพทย์โลกเปิดตัวโครงการเพื่อความยั่งยืนในวงการทันตกรรม ผนึกกำลังผู้มีจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน – ในระยะเวลาสองปีนับจากนี้ FDI จะทำงานร่วมกับพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อวางยุทธศาสตร์และดำเนินการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมทันตกรรมและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับฟัน ซึ่งจะนำไปสู่การเผยแพร่ประมวลหลักการปฏิบัติด้านความยั่งยืน (FDI Sustainability Code of Practice)
สมาพันธ์ทันตแพทย์โลกเผย 2 ใน 3 ประเทศทั่วโลกไม่อนุญาตให้ทันตแพทย์เป็นผู้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชน – สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI World Dental Federation: FDI) ได้ออกมาเรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ อนุญาตให้ทันตแพทย์สามารถทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชน หลังผลสำรวจที่จัดทำโคยคณะทำงานด้านโควิด-19 ของ FDI เผยให้เห็นว่าขณะนี้มีเพียงไม่กี่ประเทศที่อนุญาตผลการสำรวจสมาคมทันตกรรมระดับชาติใน
สมาพันธ์ทันตแพทย์โลกเผยแพร่รายงานฉบับใหม่ ชี้แนวทางแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมด้านสุขภาพช่องปาก พร้อมเผยกลยุทธ์การยกระดับการดูแลสุขภาพช่องปากตลอดทศวรรษหน้า – - ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่องปากต้องพยายามทุกทางในการยกระดับสุขภาพของทุกคน เพื่อสนับสนุนความพยายามป้องกันในระดับประชากรให้ประสบผลสำเร็จ และช่วยให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ- สามารถดูรูปภาพได้ที่ AP Images (http://www.apimages.com)
สมาพันธ์ทันตแพทย์โลกเผยทันตแพทย์จ่ายยาปฏิชีวนะให้คนไข้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่อังกฤษล็อกดาวน์รอบแรก – ผลการศึกษาล่าสุดที่เผยแพร่ทางวารสาร British Dental Journal (BDJ) ในวันนี้ ระบุว่า การล็อกดาวน์ทั่วประเทศอังกฤษรอบแรกเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ก่อให้เกิดผลพวงที่ไม่ได้ตั้งใจ นั่นคือ ทันตแพทย์จ่ายยาปฏิชีวนะให้คนไข้เพิ่มขึ้นถึง 25%การดื้อยาปฏิชีวนะเป็นปัญหาระดับโลกที่คุกคามสุขภาพและการเงิน เนื่องจากทำให้หายป่วยช้า ต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น และมีอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้น
สมาพันธ์ทันตแพทย์โลกเตรียมจัดแคมเปญ Be Proud of Your Mouth ในวันทันตสาธารณสุขโลกปี 2564-2566 – ในวันทันตสาธารณสุขโลก (World Oral Health Day: WOHD) ซึ่งตรงกับวันที่ 20 มีนาคมของทุกปี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดกิจกรรมรณรงค์ทั่วโลกเพื่อมอบเครื่องมือและองค์ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคในช่องปาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชากรโลกเกือบ 3.5 พันล้านคน พร้อมกับส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขอนามัยในช่องปากเป็นประจำและจัดการกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ
สมาพันธ์ทันตแพทย์โลกเผยทั่วโลกมีพ่อแม่เพียง 38% ที่จำกัดการบริโภคน้ำตาลของลูกเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี – - สหราชอาณาจักรรั้งอันดับสูงสุด โดยพ่อแม่เกินครึ่งจำกัดการบริโภคน้ำตาลของลูก- พ่อแม่ที่พาลูกไปตรวจสุขภาพฟันอย่างน้อยปีละครั้งมีไม่ถึงครึ่งสมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI World Dental Federation: FDI) มอบหมายให้บริษัท YouGov ทำการสำรวจใน 10 ประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งผลปรากฏว่า
“สุขภาพช่องปาก” ถูกบรรจุในปฏิญญาทางการเมืองว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสหประชาชาติ – สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI World Dental Federation) ประกาศข่าวดีว่า ในที่สุด "สุขภาพช่องปาก" ก็ได้รับการบรรจุในปฏิญญาทางการเมืองว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสหประชาชาติ (UN Political Declaration on Universal Health Coverage) ซึ่งจะมีการบังคับใช้อย่างเป็นทางการโดยบรรดาผู้นำโลกในการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในวันที่ 23 กันยายน ที่นครนิวยอร์ก Dr. Gerhard Seeberger
สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก จับมือ Smile
สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก จับมือ Smile
Train เปิดตัวโครงการยกระดับการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ – Sep 2019
สมาพันธ์ทันตแพทย์โลกสนับสนุนทันตแพทย์-คนไข้ ร่วมกันรับมือกับการสูญเสียฟันบางส่วน – ทุกวันนี้ คนจำนวนมากไม่ได้สูญเสียฟันหมดปากเมื่อเข้าสู่วัยชรา แต่ยังเหลือฟันส่วนใหญ่ที่แข็งแรงดี ก่อให้เกิดคนไข้กลุ่มใหม่ที่เรียกว่า คนไข้ที่สูญเสียฟันบางส่วน โดยคนไข้กลุ่มนี้สูญเสียฟันหนึ่งซี่หรือมากกว่านั้น ซึ่งอาจเป็นฟันที่หายไปตั้งแต่กำเนิด หรือถูกถอนอันเนื่องมาจากการเป็นโรค การบาดเจ็บ หรือการผ่าตัด FDI
สมาพันธ์ทันตแพทย์โลกเตือนสุขภาพช่องปากแย่กระทบสมรรถภาพของนักกีฬา – สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI World Dental Federation) ได้เผยแพร่ข้อมูลทันตกรรมการกีฬาสำหรับนักกีฬามืออาชีพและมือสมัครเล่น ทันตแพทย์และแพทย์เวชศาสตร์การกีฬา รวมถึงองค์กรกีฬาต่างๆ ซึ่งประจวบเหมาะกับช่วงเวลานี้ที่มีการแข่งขันกีฬาสำคัญหลายรายการ เช่น ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ฝรั่งเศส ศึกเทนนิสเฟรนช์โอเพนรอบไฟนอล และการแข่งขันกอล์ฟยูเอสโอเพน เป็นต้น นอกจากการบาดเจ็บหรือแผลในช่องปากแล้ว
ผลสำรวจของสมาพันธ์ทันตแพทย์โลกเผยโรงเรียนในสหราชอาณาจักรรั้งท้ายเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก
ผลสำรวจของสมาพันธ์ทันตแพทย์โลกเผยโรงเรียนในสหราชอาณาจักรรั้งท้ายเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก
– รับชมข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่ https://www.multivu.com/players/uk/8512751-fdi-survey-uk-schools Mar 2019
สมาพันธ์ทันตแพทย์โลกเผยแพร่สมุดปกขาวว่าด้วยการรักษารากฟัน
สมาพันธ์ทันตแพทย์โลกเผยแพร่สมุดปกขาวว่าด้วยการรักษารากฟัน
เรียกร้องให้พิจารณาผลกระทบที่มีต่อสุขภาพของคนไข้ – (โลโก้: Mar 2019
สมาพันธ์ทันตแพทย์โลกเผยแพร่สมุดปกขาวและคู่มือปฏิบัติเพื่อรับมือกับโรคปริทันต์ – (โลโก้: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160831/402993LOGO) Dr. Kathryn Kell ประธาน FDI กล่าวว่า "โรคปริทันต์หรือโรคเหงือก เป็นโรคหนึ่งที่พบได้บ่อยที่สุดในประชากรวัยผู้ใหญ่ถึง 50% ทั่วโลก เราจึงไม่ควรมองข้าม เพราะโรคนี้มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพอื่นๆ เราต้องดำเนินกลยุทธ์การป้องกันตามที่ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่องปากและสุขภาพทั่วไป"
ผลสำรวจของสมาพันธ์ทันตแพทย์โลกเผยเด็กส่วนใหญ่เข้ารับการตรวจสุขภาพฟันช้าเกินไป – รับชมข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่ https://www.multivu.com/players/uk/8281451-survey-children-not-getting-dental-check-up ผลสำรวจใน 10 ประเทศพบว่า ในบรรดาพ่อแม่ที่มีลูกอายุไม่เกิน 18 ปี มีเพียง 13% ที่พาลูกไปพบทันตแพทย์ก่อนครบขวบปีแรก ซึ่งเป็นอายุแนะนำในการพาเด็กไปพบทันตแพทย์ครั้งแรก พ่อแม่ส่วนใหญ่พาลูกไปพบทันตแพทย์ครั้งแรกเมื่อเด็กมีอายุ 1-3 ขวบ (24%) หรือ 4-6 ขวบ (22%)
สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI) ออกคู่มือแนะนำแนวทางป้องกันฟันผุสำหรับทันตแพทย์ – (โลโก้: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160831/402993LOGO ) คู่มือดังกล่าวจะช่วยให้ทันตแพทย์เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น พร้อมแนะนำขั้นตอนที่ทำตามได้ง่าย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดผลกระทบจากโรคฟันผุให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ด้วยการป้องกันไม่ให้ฟันถูกทำลายไปมากกว่านี้ พร้อมมอบแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับฟัน และที่สำคัญที่สุดคือ กระตุ้นให้คนไข้ฟื้นฟูและรักษาสุขภาพช่องปากด้วยตัวเอง Sophie
สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI) แนะวิธีดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง เนื่องในวันทันตสาธารณสุขโลก – รับชมข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่ https://www.multivu.com/players/uk/8061551-global-survey-world-oral-health-day/ ผลการสำรวจใน 12 ประเทศซึ่งจัดทำโดย YouGov ในนามของ FDI เผยให้เห็นว่า สิ่งที่หลายคนเชื่อว่าทำแล้วดีต่อสุขภาพช่องปาก อาจไม่ได้ดีจริงอย่างที่คิด เช่น ผู้ตอบแบบสำรวจเกินครึ่งใน 8 ประเทศ คิดว่าการแปรงฟันหลังอาหารทันทีเป็นสิ่งที่ควรทำ
งาน “วันทันตสาธารณสุขโลก 2557” (World Oral Health Day 20th March) – ในวันพุธที่ 19 มีนาคมศกนี้ เวลา 10.30 น. ณ แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้า ดิ เอสพลานาด สาขารัชดาภิเษก ในงานจะมีการให้ความรู้ถึงวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี พร้อมเปิดตัว 2 กิจกรรมต่อสู้ฟันผุ อาทิ รับผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อช่วยป้องกันฟันผุ ที่คลินิคทันตกรรม 100 แห่ง ที่มีป้ายวันทันตสาธารณสุข และกิจกรรมบนโลกออนไลน์
ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันฟรี!! ในงาน “วันทันตสาธารณสุขโลก 2557” – สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท พริสไพออริตี้ จำกัด โทร. 0-2662-5477-8