สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก จับมือ Smile Train เปิดตัวแหล่งข้อมูลใหม่ มุ่งยกระดับการดูแลเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

30 Sep 2021

สมาพันธ์ทันตแพทย์โลกเผยแพร่แหล่งข้อมูลความรู้ใหม่เนื่องในวันแห่งรอยยิ้มโลก

ทุก ๆ 3 นาทีจะมีเด็กทั่วโลกเกิดมาพร้อมภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ หรือเท่ากับเด็ก 540 คนต่อวัน โดยเด็กที่มีภาวะดังกล่าวมักมีปัญหาในการกิน หายใจ ได้ยิน พูด และเติบโต ด้วยเหตุนี้ สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI World Dental Federation: FDI) จึงได้จับมือกับองค์กร Smile Train ในการเปิดตัวแหล่งข้อมูลความรู้ใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ด้วยเล็งเห็นว่าเด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีสุขภาพช่องปากที่ดี

- ดูภาพประกอบได้ที่ AP Images (http://www.apimages.com) -

ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่เป็นความผิดปกติแต่กำเนิดของใบหน้าและปากที่พบได้บ่อยที่สุด และส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของปาก เหงือก และเพดานปาก นอกจากนี้ เด็กที่มีภาวะดังกล่าวมีความเสี่ยงมากเป็นพิเศษที่จะมีสุขภาพช่องปากไม่ดี รวมทั้งมักมีฟันไม่ครบ มีฟันเกิน หรือมีฟันและโครงหน้าผิดรูป แม้กระทั่งเด็กที่เข้ารับการผ่าตัดรักษาแล้วก็ยังมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดฟันผุ โรคปริทันต์ รวมถึงปัญหาสุขภาพช่องปากและความเป็นอยู่อื่น ๆ เมื่อเด็กโตขึ้น

แหล่งข้อมูลความรู้ดังกล่าวพัฒนาขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจาก GSK Consumer Healthcare โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กทุกคนยิ้มได้ในวันแห่งรอยยิ้มโลก (World Smile Day(R)) ผ่านการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างดีที่สุด โดยเนื้อหาประกอบด้วยแนวทางสำหรับทันตแพทย์และบุคลากรด้านการรักษาภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ รวมถึงแหล่งข้อมูลสำหรับเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ครอบครัว และชุมชน โดยเน้นเรื่องความสำคัญของสุขภาพช่องปาก อธิบายถึงความท้าทายในการดูแลสุขภาพช่องปากนอกเหนือไปจากการผ่าตัดรักษา พร้อมให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพช่องปากที่สำคัญ

ศาสตราจารย์ Ihsane Ben Yahya ว่าที่ประธาน FDI กล่าวว่า "ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพช่องปาก เราทราบดีว่าโรคทางช่องปากจะส่งผลกระทบในระยะยาวต่อสุขภาพโดยรวม พัฒนาการ และความเป็นอยู่ของเด็กและผู้ใหญ่ เราต้องสร้างความมั่นใจว่าเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่จะได้รับการผ่าตัดและการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างทันท่วงที เพื่อช่วยให้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ มีความมั่นใจในตัวเอง และมีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน"

คุณ Susannah Schaefer ประธานและซีอีโอของ Smile Train กล่าวว่า "ความร่วมมือระหว่าง Smile Train กับ FDI ภายใต้การสนับสนุนจาก GSK Consumer Healthcare รวมถึงแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกิดจากพันธกิจร่วมกันในการยกระดับสุขภาพช่องปากของประชากรกลุ่มเปราะบางนี้ จะเปลี่ยนชีวิตของคนรุ่นต่อ ๆ ไป"

GSK Consumer Healthcare ให้คำมั่นว่าจะเดินหน้าสนับสนุนโครงการความร่วมมือระหว่าง FDI กับ Smile Train อย่างเต็มที่ ซึ่งรวมถึงการจัดเวิร์กช็อปโดยใช้แหล่งข้อมูลความรู้ใหม่ และการพัฒนาแพลตฟอร์มให้ความรู้ที่รวบรวมเซสชันย้อนหลังและวิดีโอสอนการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และครอบครัว

คุณ Jayant Singh หัวหน้าฝ่ายสุขภาพช่องปากของ GSK กล่าวว่า "GSK Consumer Healthcare มีภารกิจในการกำจัดปัญหาสุขภาพช่องปากที่ป้องกันได้ให้หมดไป เราเชื่อว่าสุขภาพช่องปากที่ดีและสุขอนามัยมีความสำคัญสำหรับทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ การดูแลรักษาภาวะปากแหว่งเพดานโหว่แบบครอบคลุมคือหัวใจหลักของงานที่เราสนับสนุน Smile Train และ FDI เราภูมิใจอย่างยิ่งกับความก้าวหน้าในการเผยแพร่แหล่งข้อมูลความรู้ใหม่นี้ ซึ่งเราหวังว่าจะเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับบุคลากรด้านการรักษาภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น"

อ่านข้อมูลและเริ่มสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับสุขภาพช่องปากของลูกหลานเราได้ที่ https://fdiworlddental.org/oral-health-comprehensive-cleft-care หรือเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่งานสัมมนาออนไลน์ https://www.fdioralhealthcampus.org/webinar/oral-health-in-comprehensive-cleft-care-2/ 

สื่อมวลชนติดต่อ

Chaz Jagait 
FDI Communications and Advocacy Director 
มือถือ: +41 79 796 76 13 
อีเมล: [email protected] 

Nijha Diggs 
Senior Director, Public Relations, Smile Train 
อีเมล: [email protected]