สมาพันธ์ทันตแพทย์โลกวอนผู้นำทั่วโลกให้ความสำคัญกับการรับมือโรคในช่องปากในการประชุมสุขภาพครั้งใหญ่ของสหประชาชาติ

20 Mar 2023

ข้อเรียกร้องดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องในวันทันตสาธารณสุขโลก หลังจากมีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าโรคในช่องปากส่งผลกระทบต่อประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมดทั่วโลก

- ดูรูปภาพได้ที่ AP Images (http://www.apimages.com) -

เนื่องในวันทันตสาธารณสุขโลก (World Oral Health Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 20 มีนาคมของทุกปี สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI World Dental Federation) ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ และหน่วยงานด้านสุขภาพทั่วโลก หันมาให้ความสำคัญกับการรับมือโรคในช่องปาก ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี และหนึ่งในนั้นคือการนำประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากไปหารือในการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าขององค์การสหประชาชาติ (United Nations High Level Meeting on Universal Health Coverage) ในเดือนกันยายนนี้

การประชุมดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นที่มหานครนิวยอร์ก และถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญสำหรับนานาชาติและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการประเมินความก้าวหน้าของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หลังจากที่การประชุมระดับสูงครั้งแรกได้จัดขึ้นเมื่อปี 2562 ตลอดจนระบุสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน

โรคในช่องปากเป็นภาวะที่พบได้บ่อยที่สุดและส่งผลกระทบต่อประชากรทั่วโลก จากการประมาณการขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่า ประชากรโลกเกือบ 3.5 พันล้านคนได้รับความทุกข์ทรมานจากฟันผุ โรคเหงือกขั้นรุนแรง การสูญเสียฟัน และมะเร็งในช่องปาก นอกจากนี้ จำนวนผู้ป่วยโรคในช่องปากยังมีมากกว่าผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อห้าโรครวมกันเกือบหนึ่งพันล้านคน (โรคไม่ติดต่อดังกล่าวประกอบด้วย โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคมะเร็ง และความผิดปกติทางจิตใจ)

"สุขภาพช่องปากที่ดีเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของคนเรา ทั้งในแง่ของสุขภาพกายและสุขภาพจิตด้วยเช่นกัน" ศาสตราจารย์ อิห์ซาน เบน ยาห์ยา (Ihsane Ben Yahya) ประธานสมาพันธ์ทันตแพทย์โลก และคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพโมฮัมเหม็ด เดอะ ซิกซ์ (Mohammed VI University of Health Sciences) ในเมืองคาซาบลังกา ประเทศโมร็อกโก กล่าว

"เนื่องจากโรคในช่องปากส่งผลกระทบต่อประชากรหลายพันล้านคนทุกปี ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ และหน่วยงานด้านสุขภาพทั่วโลกจะต้องกำหนดเส้นตายและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ด้วยการสร้างความมั่นใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพและราคาย่อมเยาได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ตลอดจนทำให้สุขภาพช่องปากเป็นส่วนสำคัญของแผนพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า"

สุขภาพช่องปากที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการหายใจ การกิน การพูด และการยิ้ม เมื่อใดก็ตามที่โรคในช่องปากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม ก็อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้ป่วยทั้งในเชิงสุขภาพและสังคม โดยผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเจ็บปวดอย่างต่อเนื่องและเกิดโรคอื่นซ้ำ รวมถึงเกิดภาวะโดดเดี่ยวทางสังคม ถูกกีดกันจากการทำงาน และประสิทธิภาพการเรียนลดลง

อันที่จริงแล้ว โรคในช่องปากส่วนใหญ่สามารถป้องกันและรักษาได้ในราคาที่คุ้มค่า ถึงกระนั้น คนจำนวนมากก็ยังไม่สามารถเข้าถึงการรักษาด้วยเหตุผลหลายประการ รวมถึงความพร้อมและความสามารถในการจ่ายค่ารักษา โดยเกือบ 75% ของผู้ที่ป่วยด้วยโรคในช่องปากทั่วโลกอาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง ซึ่งค่ารักษาโรคในช่องปากถือเป็นภาระอันหนักหน่วงของครอบครัว

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ มีการดำเนินการต่อต้านโรคในช่องปากเพิ่มมากขึ้นในระดับโลก โดยในปี 2564 นานาประเทศได้สนับสนุนมติว่าด้วยสุขภาพช่องปากขององค์การอนามัยโลก และในปีนี้ การประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 76 จะรับรองแผนปฏิบัติการสุขภาพช่องปากระดับโลก (พ.ศ. 2566-2573) ซึ่งเรียกร้องให้รัฐบาลนานาประเทศรับรองว่า "80% ของประชากรโลกมีสิทธิ์ได้รับบริการดูแลสุขภาพช่องปากที่จำเป็น" เป้าหมายนี้สามารถบรรลุผลสำเร็จได้โดยอาศัยมาตรการต่าง ๆ เช่น นานาประเทศต้องให้ความสำคัญกับการบูรณาการสุขภาพช่องปากเข้ากับบริการสุขภาพแห่งชาติ และสร้างความมั่นใจว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านทันตสุขภาพที่ผ่านการฝึกอบรมมากพอ

"เรายินดีกับแรงผลักดันที่เพิ่มมากขึ้นในการดูแลสุขภาพช่องปาก รวมถึงการรับรองแผนปฏิบัติการสุขภาพช่องปากระดับโลกที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ปี 2573 ว่าด้วยการมอบสุขภาพช่องปากที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน (Vision 2030 to Delivering Optimal Oral Health For All) ของสมาพันธ์ทันตแพทย์โลก เวลานี้จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเปลี่ยนแรงผลักดันดังกล่าวให้เป็นการกระทำอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อรับมือกับโรคในช่องปาก เพื่อช่วยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดกลับมามีรอยยิ้มที่สดใสตลอดชีวิต" ศาสตราจารย์ อิห์ซาน เบน ยาห์ยา กล่าว

วันทันตสาธารณสุขโลก เป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่องปาก ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ และประชาคมโลก ในการส่งเสริมความสำคัญของทัศนคติเชิงบวกในการดูแลสุขภาพช่องปาก เพื่อเฉลิมฉลองวันสำคัญนี้ สมาพันธ์ทันตแพทย์โลกขอเรียกร้องให้ผู้คนทั่วโลกมาร่วมแคมเปญ #MouthProud และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นดูแลช่องปากของตนเองเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและชีวิตที่แข็งแรง

สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ
ไมเคิล เคสส์เลอร์ (Michael Kessler)
ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ของสมาพันธ์ทันตแพทย์โลก
มือถือ: + 34 655 792 699
อีเมล: [email protected]

เกี่ยวกับสมาพันธ์ทันตแพทย์โลก
สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก เป็นตัวแทนของทันตแพทย์กว่า 1 ล้านคนทั่วโลก สมาชิกขององค์กรประกอบด้วยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและสมาคมทันตกรรมระดับชาติกว่า 200 แห่ง ในกว่า 130 ประเทศ พันธกิจขององค์กรคือการเป็นผู้นำในการทำให้ประชากรโลกมีสุขภาพช่องปากที่ดี