ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย | newswit

สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย
สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย
เชิญชวนนิสิต นักศึกษาหรือบัณฑิตหญิง สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อค้นหาสุดยอดเยาวชนหญิงคนเก่ง – 07 Feb
สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยจับมือมูลนิธิ
สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยจับมือมูลนิธิ
EDF พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในโรงเรียน – สำหรับสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยซึ่งส่งเสริมความมุ่งมั่นด้านสิทธิสตรีและค 12 Dec
สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมซีเอสอาร์เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้นักเรียน
สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมซีเอสอาร์เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้นักเรียน
– นอกจากนั้นสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยยังร่วมกับมูลนิธิ EDF 06 Jul
มูลนิธิ EDF รับมอบทุนนักเรียนหญิง
มูลนิธิ EDF รับมอบทุนนักเรียนหญิง
ม.ปลาย 1,500,000 บาท จากสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย – 21 Jun
สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยจับมือมูลนิธิ
สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยจับมือมูลนิธิ
EDF จัดค่ายภาษาอังกฤษให้นักเรียน – ทั้งนี้สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิ EDF Dec 2022
มูลนิธิ EDF รับมอบเงินทุนการศึกษา
มูลนิธิ EDF รับมอบเงินทุนการศึกษา
1,200,000 บาท จากสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย – สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนหญิงระ Jun 2022
สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยมอบทุนการศึกษา
สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยมอบทุนการศึกษา
1,950,000 บาท ผ่านมูลนิธิ EDF – ดร.ลอร์ร่า กัฟเฟย์ ประธานฝ่ายทุนการศึกษาสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย กล่าวว่า Aug 2020
สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยเยี่ยมนักเรียนทุนหญิงในการดูแลของมูลนิธิ
สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยเยี่ยมนักเรียนทุนหญิงในการดูแลของมูลนิธิ
EDF – สำหรับสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย(AmericanWomen's Club of Thailand) ก่อตั้งในปี พ.ศ.2498 Mar 2020
มูลนิธิ EDF ประชุมสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยมอบทุนนักเรียนหญิงยากจน
มูลนิธิ EDF ประชุมสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยมอบทุนนักเรียนหญิงยากจน
– ทั้งนี้สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ยากจนในประเทศไทยผ่ Nov 2019
มูลนิธิ EDF ร่วมกับสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยเยี่ยมนักเรียนทุน
มูลนิธิ EDF ร่วมกับสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยเยี่ยมนักเรียนทุน
– สำหรับสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย (American Women's Club of Thailand) Sep 2019
มูลนิธิ EDF รับมอบเงินทุนการศึกษา
มูลนิธิ EDF รับมอบเงินทุนการศึกษา
2,250,000 บาทจากสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย – โอกาสนี้ นางสาวศิริลักษณ์ อันตรเสน (ซ้ายสุด) May 2019
สมาคมสตรีอเมริกันมอบโล่เกียรติคุณอุทิศตนทำงาน
สมาคมสตรีอเมริกันมอบโล่เกียรติคุณอุทิศตนทำงาน
– สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่ด้อย Mar 2019
เยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิ EDF –
เยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิ EDF –
สำหรับสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ยากจนในจังหวัดต่างๆ Mar 2019
สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยห่วงใยเยาวชน
สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยห่วงใยเยาวชน
มอบเงิน 2,460,000 บาท เป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนไทยในการดูแลของมูลนิธิ EDF – สำหรับมูลนิธิ EDF May 2018
สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย
สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย
ชวนวิ่ง Run for Dek Thai 2017 ระดมทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาสของมูลนิธิ EDF – Aug 2017
สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยมอบ
สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยมอบ
2,844,000 บาท เป็นทุนการศึกษานักเรียนยากจนในความดูแลของมูลนิธิ EDF – สำหรับมูลนิธิ EDF Jun 2017
ภาพข่าว: สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย
ภาพข่าว: สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย
ห่วงใยการศึกษามอบทุน 2,154,000 บาท ให้นักเรียนหญิงมัธยมปลาย ผ่านมูลนิธิ EDF – Jun 2016
สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยพัฒนาศักยภาพเด็กไทย
สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยพัฒนาศักยภาพเด็กไทย
จัดสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนในความดูแล – ในการเข้าแคมป์ภาษาอังกฤษนักเรียนต่างสนุกสนานกับการเรียน Dec 2015
สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยเยี่ยมนักเรียนทุน – มูลนิธิ EDF ดำเนินการในประเทศไทยมาเป็นเวลา 28 ปี และจากการมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่ชนบทห่างไกล ทำให้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ รางวัลคนดีต้นแบบ "คุณธรรมไทย" ประจำปี 2557 จากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประเภทองค์กรในฐานะองค์กรที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี 2556 และรางวัลยอดเยี่ยม
ภาพข่าว: สตรีอเมริกันห่วงใยสังคม ร่วมมอบทุนให้นักเรียนหญิงระดับมัธยมปลาย ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ EDF 2.478 ล้านบาท – โอกาสนี้ (จากซ้าย-ขวา) นางแคลร์ ฉั่ว และนางโรบิน เม็นซี่ส์ ผู้แทนคณะกรรมการสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย นางสาวศิริลักษณ์ อันตรเสน ผู้จัดการโครงการทุนการศึกษา และ นางเรืองรอง ผันอากาศ เจ้าหน้าที่อาวุโสโครงการทุนการศึกษามูลนิธิ EDF
ภาพข่าว: สตรีอเมริกันห่วงใยสังคม
ภาพข่าว: สตรีอเมริกันห่วงใยสังคม
ร่วมมอบทุนให้นักเรียนหญิงระดับมัธยมปลาย ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ EDF 2.478 ล้านบาท – Jul 2015
สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย สนับสนุนการศึกษานักเรียนไทย มอบทุนการศึกษา 375 ทุน รวม 2,250,000 บาท –
ภาพข่าว: มูลนิธิ EDF รับมอบเงินสนับสนุนการศึกษาจากสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย – กรุงเทพฯ--10 มิ.ย.--มูลนิธิ EDF นางภาวนา พูลสวัสดิ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) รับมอบเช็คเงินสดจำนวน 438,000 บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาท) จาก นางแนนซี่ มอรีน (ที่ 3 จากซ้าย) และ นางโซนาลี มุนด์เคอร์ (ที่ 2 จากซ้าย) คณะกรรมการพิจารณามอบทุนการศึกษา สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย (American Women's Club of Thailand)
ภาพข่าว: สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษา 1,926,000 บาท ให้นักเรียนไทยที่ยากจน – กรุงเทพฯ--3 มิ.ย.-- คณะกรรมการพิจารณามอบทุนการศึกษา สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย (American Women's Club of Thailand) นำโดย นางโซนาลี มุนด์เคอร์ (ที่ 4 จากขวา) นางแนนซี่ มอรีน (ที่ 3 จากขวา) นางเด๊บบี้ แคนนอน (ที่ 2 จากขวา) และนางเรนี ฮัดสัน (ขวาสุด) ร่วมประชุมเกี่ยวกับการดำเนินโครงการทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 กับมูลนิธิ EDF