ภาพข่าว: สตรีอเมริกันห่วงใยสังคม ร่วมมอบทุนให้นักเรียนหญิงระดับมัธยมปลาย ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ EDF 2.478 ล้านบาท

02 Jul 2015
สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย นำโดย นางรีเบคกา บล็อคเวล (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานโครการทุนการศึกษา มอบเงินบริจาคจำนวน 2,478,000 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาท) ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 4 แก่มูลนิธิ กองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนหญิงด้อยโอกาสระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 413 คน โดยมี นางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ มูลนิธิ EDF เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิฯ

โอกาสนี้ (จากซ้าย-ขวา) นางแคลร์ ฉั่ว และนางโรบิน เม็นซี่ส์ ผู้แทนคณะกรรมการสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย นางสาวศิริลักษณ์ อันตรเสน ผู้จัดการโครงการทุนการศึกษา และ นางเรืองรอง ผันอากาศ เจ้าหน้าที่อาวุโสโครงการทุนการศึกษามูลนิธิ EDF ร่วมถ่ายภาพด้วย